Akceleratory RADPOL zyskały aprobatę Państwowej Agencji Atomistyki

RADPOL SA – lider rynku wyrobów termokurczliwych – otrzymał oficjalne i bezterminowe zezwolenie z Państwowej Agencji Atomistyki na korzystanie z akceleratorów elektronowych IŁU-6 i IŁU-10. Człuchowska Spółka jako jedyna w Polsce posiada 2 przemysłowe akceleratory, które wykorzystuje w procesie sieciowania radiacyjnego do produkcji wyrobów termokurczliwych.

Zgodnie z polskim prawem atomowym i otrzymanym zezwoleniem, Spółka może wykorzystywać akceleratory do procesów sieciowania radiacyjnego. Uruchomiony w październiku 2008 roku akcelerator o energii 4,5 MeV to najnowocześniejsze tego typu urządzenie w Polsce. Technologia opracowana w Instytucie Energii Jądrowej w Nowosybirsku, znalazła w Człuchowie bardzo praktyczne zastosowanie – rozpędzone różnicą potencjałów elektrony bombardują rury i mufy wykonane z polietylenu nadając im szczególne właściwości.

„Zezwolenie otrzymane z Państwowej Agencji Atomistyki to potwierdzenie wysokiej jakości i najwyższych norm bezpieczeństwa spełnianych przez akceleratory zlokalizowane w Człuchowie. Cieszę się, że partnerem technologicznym RADPOL jest tak renomowany instytut jak ten w Nowosybirsku. Dzięki unikalnym rozwiązaniom stosowanym w Spółce jestem spokojny o jej kondycję nawet w czasie ewentualnej recesji gospodarczej” – powiedział Andrzej Sielski, Prezes Zarządu RADPOL SA.

Dzięki procesowi sieciowania radiacyjnego produkty RADPOL zyskują pamięć kształtu i po ogrzaniu kurczą się, dopasowując swoje rozmiary do przedmiotu na którym są obkurczane. Naukowcy, którzy stworzyli dla Spółki akcelerator są również autorami elektromagnesów wykorzystywanych w Wielkim Zderzaczu Hadronów ze szwajcarskiego ośrodka badawczo-rozwojowego CERN. RADPOL planuje rozpoczęcie produkcji z udziałem nowego akceleratora na styczeń  2009 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu