500 tys. domen w nazwa.pl

Firma NetArt, właściciel serwisów nazwa.pl i serwery.pl, podsumowując
rok 2008 poinformowała, że obsługuje ponad 500 tys. domen internetowych. Jest to największa liczba domen obsługiwanych przez jakiegokolwiek rejestratora domen w Polsce.

Rekordowa liczba domen obsługiwanych przez NetArt stawia firmę na
pierwszym miejscu wśród polskich rejestratorów domen. Wg szacunków Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt Daniela Kotyrasa liczba wszystkich domen obsługiwanych przez polskich rejestratorów wynosi około 1,7  mln. (domeny polskie – 1,3 mln., domeny globalne –  0,28 mln., domeny europejskie – 0,17 mln.). – Liczba  ponad 500 tys. obsługiwanych domen świadczy o tym, że NetArt osiągnął około 30% udział w rynku wszystkich domen zarejestrowanych w Polsce. Taka liczba pozwala mi twierdzić, że od dłuższego czasu pozycja NetArt, jako lidera polskiego rynku rejestracji domen internetowych jest ugruntowana.

Informacja podana przez NetArt (jedyny rejestrator, który podał do publicznej wiadomości liczbę obsługiwanych domen) oraz dane statystyczne dostępne na stronach dns.pl, eurid.eu, webhosting.info świadczą o tym, że polski rynek rejestracji domen wkroczył w fazę rynku dojrzałego. Taki rynek cechuje się wyraźnym wyodrębnieniem liderów kreujących trendy i zachowania konsumenckie oraz firm starających się istnieć w cieniu wiodących usługodawców.

Dane dostępne za 2008 r. wskazują na to, że polski rynek wszystkich rejestracji domen internetowych urósł o około 0,7 mln. domen. Tak dynamiczny wzrost nie byłby możliwy bez intensywnych akcji promocyjnych i edukacyjnych głównego gracza na rynku domen internetowych. Daniel Kotyras – Dyrektor ds. Marketingu i PR zaznacza, że NetArt jako pierwsza i jedyna do tej pory firma w kraju oferuje darmową rejestrację domen internetowych dla przedsiębiorców. – Takie działanie, podobnie jak oferowanie półrocznych darmowych testów usługi serwera i Strony WWW w przekonaniu NetArt jest korzystne dla przedsiębiorców, którzy zastanawiają się nad rozpoczęciem działalności w Sieci. Dzięki odważnym posunięciu klienci NetArt mogą sprawdzić jak skuteczny jest kanał internetowy w promocji ich firm bez ponoszenia nakładów finansowych.

W obliczu medialnych doniesień dotyczących globalnego kryzysu finansowego Daniel Kotyras – Dyrektor ds. Marketingu i PR w NetArt prognozuje, że nie powinien być on przeszkodą w dalszym dynamicznym rozwoju polskiego rynku rejestracji domen internetowych. – W moim odczuciu światowe problemy finansowe spowodują, iż polscy przedsiębiorcy w jeszcze większym stopniu docenią rolę internetu w prowadzeniu biznesu – docenią jego zasięg i niską cenę obecności w Sieci. To przekładać będzie się na koszt pozyskania klienta, który w przypadku nawet małej firmy będzie znacznie niższy niż w przypadku innych mediów. W dzisiejszym świecie domena internetowa jest artykułem pierwszej potrzeby dla każdej firmy, która myśli o przetrwaniu cięższego okresu bądź dalszym rozwoju biznesu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu