Polska Agencja Żeglugi Powietrznej używa Oracle E-Business Suite

Najważniejsze fakty:

  • Oracle Polska informuje, że zakończył się proces rekonfiguracji oprogramowania Oracle E-Business Suite (EBS) w firmie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Agencja używa do obsługi swojej działalności wybranych modułów systemu Oracle, które zostały dostosowane do specyficznych potrzeb PAŻP przez zespół konsultantów Oracle Polska w trwającym 8 miesięcy projekcie informatycznym.
  • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej została powołana 1 kwietnia 2007 roku, przejmując dotychczasowe zobowiązania prawne i zadania Agencji Ruchu Lotniczego, należącej wcześniej do Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. Na mocy kontraktu z grudnia 2002, PP „Porty Lotnicze” jest posiadaczem znacznego portfela licencji oprogramowania Oracle E-Business Suite; po wydzieleniu firmy PAŻP zaszła konieczność rozdzielenia tych licencji pomiędzy dwoma niezależnymi podmiotami gospodarczymi.
  • Po przeprowadzeniu analizy biznesowej oraz serii testów, PAŻP zdecydował się na używanie systemu Oracle do obsługi swoich procesów finansowych, logistycznych, gospodarki magazynowej i zakupów. Zespół konsultantów Oracle Polska przeprowadził z powodzeniem projekt wydzielenia dla PAŻP odpowiedniej liczby licencji Oracle EBS. W ramach kontraktu konsultanci Oracle dostosowali moduły EBS do specyficznych potrzeb PAŻP, a także wykonali interfejsy do innych systemów IT używanych w przedsiębiorstwie.
  • W ramach projektu wykonano rekonfigurację w PAŻP następujące moduły Oracle EBS: Księga Główna, Zobowiązania, Należności, Zarządzanie środkami pieniężnymi, Środki Trwałe, Sprzedaż, Zaopatrzenie i Gospodarka Magazynowa. Dodatkowo aktualizacji do wersji 10g uległy licencje systemu Oracle Discoverer, służącego do wykonywania analiz danych transakcyjnych pobieranych bezpośrednio z systemu EBS.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu