Kryzys finansowy otwiera drzwi funduszom Private Equity

przez | 06/01/2009

Jak w przypadku każdej sytuacji tego typu, z kryzysem finansowym wiążą się nie tylko zagrożenia ale także szanse i możliwości. Problemy ze stabilnością i płynnością tradycyjnego sektora finansowego otwierają drzwi przed alternatywnymi sposobami pozyskiwania kapitału jakimi są fundusze private equity. Firmy wciąż potrzebują kapitału na rozwój, nowe produkty i generalnie na ekspansje, jednak ze względu na panującą na rynku sytuację banki są obecnie znacznie bardziej ostrożne w przyznawaniu linii kredytowych. Maleją możliwości lewarowania, a koszty kredytów rosną.

Bez wątpienia istnieją sektory bardziej odporne, w których obecna sytuacja przekłada się na nieznaczne spowolnienie rozwoju, ale nie wywołuje recesji. W ich obrębie będzie szansa na pozyskanie większej ilości inwestycji o znaczącej stopie wzrostu.

Liczymy więc na nowe możliwości akwizycji – zwłaszcza w spółki dające stopy zwrotu powyżej 30% (jest to jednym naszych kryteriów inwestycyjnych). Dojdzie do istotnego obniżenia cen spółek w sektorach, w których ich wycena kształtowała się na poziomie 8 do 10- krotności EBITDA. Na obecnej sytuacji najwięcej zyskają podmioty zdolne podejmować elastyczne decyzje, które – dzięki posiadanym środkom finansowym – będą niezależne od lewarów finansowych.

Jozef Janov, Partner Zarządzający Penta Investments