Emisja certyfikatów inwestycyjnych Investor LBO FIZ

W dniach 7 – 27 stycznia 2009 r. będzie prowadzona publiczna sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych serii B funduszu Investor LBO FIZ. Certyfikaty będzie można nabyć  osobiście w placówce Banku BGŻ lub przez internet – po zarejestrowaniu się w systemie elektronicznym Biura Maklerskiego Banku BGŻ.

Cena emisyjna jednego Certyfikatu wynosi 1.141,69 zł.

Dla ważności zapisu środki pieniężne za nabywane certyfikaty winny wpłynąć najpóźniej w ostatnim dniu zapisów, tj. 27 stycznia 2009 r. na wskazany rachunek.

Prospekt emisyjny Funduszu jest opublikowany na stronach internetowych: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (www.investors.pl), Investors Dom Maklerski (www.investorsdm.pl) oraz Biuro Maklerskie Banku BGŻ (www.bgz.pl).

Fundusz Investor LBO FIZ inwestuje w akcje lub udziały spółek niepublicznych, tj. takich, które nie są notowane na giełdach. Może również inwestować w inne instrumenty finansowe, które  będą stanowić uzupełnienie portfela lub służyć jego zabezpieczeniu.

W 2008 r. wartość certyfikatu inwestycyjnego Investor LBO FIZ wzrosła o 14,08%. Jak widać, Fundusz nie poddał się dekoniunkturze, jaka  od kilku miesięcy panuje na giełdach papierów wartościowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu