Centrum Klima przechodzi na rynek główny GPW

Centrum Klima – lider w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce – zgodnie z przyjętą strategią rozwoju zadebiutowała dzisiaj na rynku regulowanym GPW. Cena akcji Centrum Klima na otwarciu w dniu debiutu wyniosła 8,20 zł i była o 15,49% wyższa od ceny zamknięcia na rynku NewConnect w dniu wczorajszym. Jest to pierwszy w 2009 roku debiutant na GPW i druga w historii firma zmieniającą rynek notowań z NewConnect na główny parkiet.

„Wejście na rynek NewConnect było pierwszym krokiem w kierunku rozwoju Centrum Klima. Dzięki ofercie prywatnej zapoczątkowaliśmy budowę wizerunku spółki jako transparentnego uczestnika rynku oraz wdrożyliśmy procedury komunikacji z inwestorami i akcjonariuszami. Jesteśmy dużą spółką, dlatego przejście na rynek główny GPW jest naturalną konsekwencją naszych działań na rynku kapitałowym. Jest to dla nas strategiczny ruch, gdyż NewConnect charakteryzuje się stosunkowo niskimi obrotami, które sprzyjają znacznym zmianom kursów. Zjawisko to jest niekorzystne dla tak dużej i stabilnej firmy, jaką niewątpliwie jest Centrum Klima. Obecnie na giełdzie nie ma spółki bezpośrednio reprezentującej sektor HVAC (ang. heating, ventilation, air-conditioning). Biorąc pod uwagę perspektywy tej branży sądzimy, że nasza oferta będzie ciekawą alternatywą dla inwestorów, w tym przede wszystkim dla inwestorów instytucjonalnych” – mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.

Głównymi akcjonariuszami Centrum Klima są: prezes zarządu Marek Perendyk i wiceprezes zarządu Wojciech Jakrzewski. Posiadają oni bezpośrednio i pośrednio 41,26% i 41,25% akcji oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Ponadto, we wrześniu 2008 do grona kluczowych akcjonariuszy Centrum Klima dołączył inwestor instytucjonalny – spółka BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., która nabyła 9,91% akcji.

Program inwestycyjny Centrum Klima na najbliższe lata zakłada budowę i wyposażenie nowego kompleksu o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym i biurowym w Wieruchowie koło Warszawy. Spółka rozpoczęła już projektowanie nowego zakładu o powierzchni ponad 10.000 m2. W pierwszej kolejności zamierza oddać do użytku nowe powierzchnie magazynowe, następnie produkcyjne. Działalność w nowych obiektach ruszy już w 2011 roku. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniesie ponad 35 mln zł.

Centrum Klima przeprowadziła niepubliczną ofertę akcji debiutując na rynku ASO NewConnect 27 maja 2008 roku. W prywatnej ofercie spółka pozyskała 7,75 mln zł brutto. Środki z prywatnej emisji firma przeznaczyła na budowę hali produkcyjnej i wiaty magazynowej w Piastowie. Dodatkowo Centrum Klima nabyła nowoczesne urządzenia światowych producentów – rozbudowując i tym samym modernizując park maszynowy. Na główny rynek GPW przenoszone są z NewConnect notowania wszystkich akcji spółki.

Oferującym akcje Centrum Klima SA jest Dom Inwestycyjny BRE Banku, doradcą finansowym Capital One Advisers, natomiast doradcą prawnym Kurek Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych. Centrum Klima jest jedną z największych spółek obecnie notowanych na NewConnect.

Wyniki finansowe Centrum Klima

Centrum Klima osiągnęła w 2007 roku przychody w wysokości 71,8 mln zł, co oznacza wzrost wobec 2006 roku o 35,6%. W ubiegłym roku zysk netto wyniósł 8,1 mln zł i wzrósł o 62% wobec roku 2006.

W pierwszym półroczu 2008 spółka odnotowała przychody na poziomie ponad 37,8 mln zł, co oznacza wzrost o 7,1% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku. Zysk netto za dwa kwartały 2008 r. wyniósł 4,4 mln zł. Firma charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami rentowności: rentowność operacyjna w I półroczu 2008 osiągnęła poziom 13,8%, a rentowność netto 11,7%.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu