Blue Tax Group S.A.: Podpisanie kolejnych umów franczyzowych

W ostatnich dniach grudnia 2008 roku Zarząd Blue Tax Group S.A. – Spółki będącej jednym z liderów na rynku outsourcingu usług finansowo-księgowych – zawarł dwie umowy franczyzowe na uruchomienie placówek Blue Tax Expert. 29. grudnia podpisano umowę dotyczącą uruchomienia Experta w Bolesławcu, natomiast 30. grudnia na uruchomienie biura Blue Tax Expert w Wołowie.

Biura Blue Tax Expert będą oferować usługi i produkty, które są dostępne w całej Sieci Partnerskiej, ale samodzielnie będą świadczyć podstawowe usługi z zakresu doradztwa prawno-gospodarczego i doradztwa finansowego w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorców. Pozostałe usługi, znajdujące się w bogatym katalogu usług Blue Tax Group będą, będą realizowane przez Centra Kompetencyjne Blue Tax Group lub przez większe placówki franczyzowe: Blue Tax Group Partner lub Blue Tax Group Express.

Placówki franczyzowe Blue Tax Expert będą otwierane na terenie całego kraju na zasadzie otwierania samodzielnych biur lub placówek połączonych z dotychczasowo prowadzoną działalnością.

„Koniec roku 2008 był dla nas bardzo pomyślny. W ostatnim kwartale otworzyliśmy nasze oddziały w Poznaniu i w Szczecinie, a także podpisaliśmy 6 umów franczyzowych i 27 umów o współpracy. Wierzymy, że cały 2009 rok będzie równie udany, jak ostatni kwartał minionego roku.” – poinformował Mirosław Stanisławski, Prezes Zarządu Blue Tax Group S.A.

„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kontrahentów, wzbogaciliśmy nasz system franczyzowy o nowy model Blue Tax Expert. Placówki Blue Tax Expert są uruchamiane nie tylko w dużych, liczących ponad 10 tys. mieszkańców, miastach. Uruchamiane są one również w małych i średnich miejscowościach na terenie całego kraju. Chcemy, aby wszyscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogli uzyskać pomoc w zakresie doradztwa prawno-gospodarczego, finansowego, podatkowego, rachunkowego w miejscowości zlokalizowanej jak najbliżej siedziby swojej firmy. Z uwagi na to, że z końcem minionego roku otworzyliśmy oddziały na ” – dodał Mirosław Stanisławski, Prezes Zarządu Blue Tax Group S.A.

Do końca 2008 roku Spółka otrzymała łącznie 6 podpisanych umów franczyzowych w województwie dolnośląskim i podkarpackim oraz 27 podpisanych umów o współpracy w województwie dolnośląskim, opolskim i zachodniopomorskim.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu