Rankingi najlepszych funduszy – Francja

Ile zarabiają inwestorzy najlepszych funduszy w Polsce, a ile w innych krajach? W dzisiejszej części przyglądamy się Francji. Bazujemy na oficjalnych źródłach Lipper Reuters i stronach internetowych firm zarządzających funduszami.

W czołówce funduszy pod kątem stóp zwrotu znajdują się fundusze akcji opartych na spółkach rynków wschodzących. Przypomnijmy, że 2006 i 2007 rok, to niespotykana hossa na giełdach, w tym rynkach wschodzących. Jednak od połowy 2008 roku bessa dotknęła niemal wszystkie giełdy na świecie.
We Francji najwięcej na koniec października 2008 r. pozostało z osiągniętych zysków funduszowi Atlas Maroc, który legitymuje się 3-letnią stopą zwrotu na poziomie 134%. Fundusz lokuje na rynku marokańskim.
Kolejne w rankingu najlepszych funduszy inwestowały w Chinach (JF China C Acc USD, JF China A Acc USD). Są to fundusze bliźniacze, które lokowały w różne sektory gospodarki Państwa Środka, w tym: telekomunikacyjnego, ubezpieczeniowego, energetycznego, finansowego.

Dla porównania, najlepszy polski fundusz inwestujący w instrumenty giełdowe uzyskał w tym samym okresie 3-letnią stopę zwrotu 143% w ujęciu złotówkowym (Investor FIZ).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu