GK FAM – fuzja Mostostal Wrocław i Metalplast – Systemy Budowlane zakończona

Od 1 stycznia 2009 roku działalność Mostostal Wrocław została poszerzona o zdolności wytwórcze Metalplast-Systemy Budowlane. Decyzją Sądu Rejonowego we Wrocławiu połączenie obu spółek należących do Grupy Kapitałowej FAM zostało zrealizowane przez przeniesienie całego majątku Metalplast-Systemy Budowlane na spółkę Mostostal Wrocław. Tym samym Zarząd FAM GK realizuje zakładany w strategii projekt konsolidacji segmentu konstrukcji stalowych w ramach holdingu.

W wyniku fuzji Mostostal Wrocław SA dysponuje potencjałem pozwalającym na realizację projektów w oparciu o możliwości produkcyjne dwóch zakładów: we Wrocławiu i w Obornikach. Połączony podmiot w dalszym ciągu będzie funkcjonował pod nazwą Mostostal Wrocław SA, ale będzie mógł również wykorzystywać rozpoznawalną na rynku obiektowych konstrukcji stalowych markę Metalplast-System.

„Aktywność Grupy FAM związana z szeroko rozumianym rynkiem konstrukcji stalowych jest już w jednym podmiocie – Mostostalu Wrocław. W znacznej mierze dotychczasowy profil produkcyjny Mostostalu i działalność Metalplastu-Systemy Budowlane opierają się na podobnych kompetencjach w zakresie stosowanych technologii, źródeł zaopatrzenia oraz możliwości rozwojowych. Fuzja pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego i zmniejszenie kosztów funkcjonowania segmentu” – mówi Piotr Janczewski, prezes zarządu FAM Grupa Kapitałowa SA.

Działania zmierzające do przygotowania struktury organizacyjnej i prawnej do fuzji przeprowadzono już w sierpniu 2008 roku. W tym celu zawarte zostały umowy między spółkami z Grupy FAM, w wyniku których 100% udziałów w spółce Metalplast-Systemy Budowlane – należących dotychczas do FAM Cynkowanie Ogniowe – znalazło się w Mostostalu Wrocław. Na początku grudnia 2008 Zgromadzenie Wspólników Metalplast-Systemy Budowlane podjęło uchwałę o połączeniu spółek przez przeniesienie całego majątku Metalplast-Systemy Budowlane do Mostostalu Wrocław.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu