Firma Juniper Networks znalazła się w kwadrancie liderów „Magicznego kwadrantu” czołowej firmy analitycznej, w zakresie dużych firmowych sieciowych grodzi ogniowych

przez | 16/12/2008

Firma Juniper Networks, Inc. (NASDAQ: JNPR), lider na rynku wysokowydajnych sieci, poinformowała dzisiaj, że znalazła się w „Kwadrancie liderów” w niedawno opublikowanym przez firmę Gartner raporcie: „Magiczny kwadrant dużych firmowych sieciowych grodzi ogniowych”. W raporcie oceniano firmy pod kątem zdolności do realizacji celów i kompletności ich wizji.

„W kwadrancie liderów znalazł się przekrój dużych i średniej wielkości producentów, których wspólnym mianownikiem jest produkcja rozwiązań zaprojektowanych pod kątem dużych firm (klasy Enterprise)” – stwierdzono w raporcie Gartner Enterprise Network Firewall. „Wymagania w tym sektorze obejmują zapewnianie szerokiej gamy modeli urządzeń, możliwości wirtualizacji i tworzenia wirtualnych sieci lokalnych (LAN) oraz funkcjonalności zarządzania i sprawozdawczości przeznaczonej do złożonych i rozbudowanych środowisk, takich jak zarządzane wielowarstwowo i z minimalizacją reguł i polityk. Funkcjonalność grodzi ogniowych nowej generacji staje się coraz bardziej istotna w miarę jak przedsiębiorstwa odchodzą od stosowania dedykowanych urządzeń zabezpieczających ruch IP na obrzeżach sieci i w jej wyniesionych zakończeniach. Producenci którzy znaleźli się w tym kwadrancie wyróżniają się na rynku ofertą nowych funkcjonalności ochronnych i zapewnianiem systemów eksperckich – nie traktują grodzi ogniowych jako towaru masowego użytku sprzedawanego w oparciu o brak wad w przeszłości. Te nowe urządzenia między innymi zapewniają najwyższe przepustowości przy minimalnym pogarszaniu wydajności sieci, pozwalają też stosować opcjonalne przyśpieszanie sprzętowe”.

„Umieszczenie nas w Kwadrancie liderów w dziedzinie grodzi sieciowych dla dużych firm jako najlepszego producenta grodzi spośród konkurentów oferujących szeroką gamę cen, możliwości zarządzania i wydajności jest dowodem na to, że cały czas przewodzimy w branży wysokowydajnych zabezpieczeń sieciowych” – powiedział Mark Bauhaus, EVP i GM, Service Layer Technologies, Juniper Networks. „Juniper będzie w dalszym ciągu zapewniać kompleksowe rozwiązania zabezpieczeń sieciowych pozwalające dynamicznie działającym przedsiębiorstwom szybko i ekonomicznie wykorzystywać możliwości świadczenia nowych usług, reagować na zmiany wymagań rynku i dbać o klientów na najwyższym poziomie”.

Z raportem firmy Gartner można się zapoznać pod adresem

http://mediaproducts.gartner.com/reprints/juniper/vol4/article1/article1.html.