Podróże TV optymalizują koszty działalności i planują pozytywny wynik netto do końca 2010 r.

przez | 15/12/2008

Podróże TV – spółka zajmująca się sprzedażą usług turystycznych podjęła decyzję o przeprowadzeniu restrukturyzacji działalności i skoncentrowaniu dystrybucji sygnału telewizyjnego w nowoczesnym kanale, jakim jest Internet. Dotychczas spółka opierała swoje przychody na trzech filarach dystrybucji usług turystycznych:  stronie w sieci Internet, kanale telewizyjnym PTV oraz punktach sprzedaży bezpośredniej rozmieszczonych w 5 centrach handlowych na terenie kraju. Po analizie kosztów działalności podjęła decyzję o przeniesieniu dystrybucji z kanału telewizyjnego PTV do sieci.

– Proporcja przychodów do kosztów, jakie spółka ponosiła w związku z utrzymywaniem kanału telewizyjnego, w znaczący sposób obciążała wynik finansowych spółki. Stąd decyzja udziałowców o reorganizacji działalności, unowocześnienia kanałów dystrybucji oraz utrzymania najbardziej dochodowych kanałów sprzedaży – brzmi uzasadnienie decyzji spółki Podróże TV.

Podróże TV chcą jednak wykorzystać posiadane materiały filmowe oraz doświadczenie w prowadzeniu kanału telewizyjnego i przenieść je do sieci.

Podróże TV uzasadniają swoją decyzję działaniem zgodnym z obecnymi trendami na rynku, który stawia na nowoczesne technologie i wykorzystanie sieci. Koszty działań są minimalne a posiadana infrastruktura pozwala spółce na kontynuowanie działalności i generowanie przychodów i osiągnięcie zysku w 2010 roku.

Cięcia kosztów stałych i wzrost sprzedaży w sieci Internet

Strategia restrukturyzacji zakłada również ograniczenia kosztowe na poziomie pracowniczym, tak aby do końca 2010 roku pojawił się pozytywny wynik.

Dotychczas największą część – 75 proc. – stałych, rocznych kosztów działalności stanowiły opłaty związane z utrzymaniem i obsługą pasma satelitarnego oraz opłaty operatorskie, związane z utrzymaniem kanału w sieciach kablowych oraz na platformach cyfrowych. Jednocześnie kanał telewizyjny generował jedynie ok. 30-35 proc. przychodów.

Pozostałe kanały (Internet i sprzedaż bezpośrednia – wyspy) generowały ok. 70 proc. sprzedaży spółki i jedynie 25 proc. kosztów.

– Docelowo zamierzamy zwiększyć sprzedaż w dwóch najbardziej zyskownych kanałach:  wyspach sprzedażowych oraz stronie WWW.podroze.tv. – wyjaśnia komunikat spółki.