Przejdź do treści

Polscy profesjonaliści wybierają Google

Jesienią tego roku Universum Polska Sp. z o.o. przeprowadziło badanie wśród profesjonalistów, czyli osób z wykształceniem wyższym i doświadczeniem zawodowym, dotyczące planów rozwoju ich kariery zawodowej oraz wizerunku pracodawców działających na rynku polskim. Było to pierwsze tego typu badanie w Polsce, które jest tak ważne dla działów zarządzających zasobami ludzkimi w organizacjach. Wzięło w nim udział ponad 3000 osób z minimum rocznym doświadczeniem zawodowym.

W odróżnieniu od wyników badań przeprowadzanych przez Universum wśród profesjonalistów w innych krajach, najważniejszym celem zawodowym polskich respondentów jest osiągnięcie tytułu eksperta lub specjalisty w danej dziedzinie. W dalszej kolejności znajdują się: stabilna i pewna sytuacja zawodowa oraz równowaga pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. W odróżnieniu do Polski ostatni z wymienionych czynników zajmuje na listach wyników w innych krajach pierwsze miejsce.

„Polscy profesjonaliści konsekwentnie dążą do pogłębiania wiedzy i osiągania wąskiej specjalizacji w swoich dziedzinach. Aby to osiągnąć, gotowi są poświęcić część swojego życia osobistego.” mówi Anna Macnar, Country Manager firmy Universum w Polsce.

Oprócz możliwości udziału w szkoleniach polscy profesjonaliści cenią u pracodawcy wysokie standardy etyczne i dobrą reputację. Oczekują również konkurencyjnego wynagrodzenia i możliwości szybkiego awansu.

Absolwenci kierunków ekonomicznych i zarządzania wybrały firmę Google jako Idealnego Pracodawcę. Kolejne miejsca zajęły: L’Oréal, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers i Grupa ITI.

„Widzimy wyraźne różnice między wypowiedziami studentów i profesjonalistów. Nawet najmocniejsi pracodawcy z tzw. Wielkiej Czwórki nie zajmują już pierwszych miejsc w rankingach. Natomiast firmy takie jak Google, Kompania Piwowarska i IKEA, które są w kręgu zainteresowań pracowników z doświadczeniem zawodowym, zajmują wyższe niż poprzednio pozycje.” mówi Anna Macnar.

Wśród inżynierów, podobnie jak we wcześniej przeprowadzanym badaniu wśród studentów, zwycięską firmą okazała się Skanska, a miejsca od drugiego do piątego zajęły: Budimex, Toyota, Strabag i ABB. Ostatnie dwie wymienione firmy znajdują się na wyższych pozycjach rankingowych w opinii profesjonalistów niż w wynikach badania przeprowadzonego wśród studentów.