Kryzys to także szansa dla Polski

Redakcja serwisów biznesowych portalu Onet.pl przy współpracy z „Financial Times”, „Gazetą Prawną” oraz PKPP Lewiatan zorganizowała konferencję pt. „Czy i kiedy Polska oraz Europa Środkowa odzyskają zaufanie inwestorów?”. Konferencja odbyła się 8 grudnia w siedzibie ITI w Warszawie.

Nad przyszłością inwestycji w Polsce i kondycją polskiej gospodarki i finansów w dobie międzynarodowego
kryzysu ekonomicznego zastanawiali się goście konferencji: Ludwik Sobolewski, Prezes GPW,
dr Paweł Wojciechowski, Prezes Zarządu PAI i IZ, Martin Oxley, Dyrektor Generalny Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej oraz Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan i prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers.

To już druga tego rodzaju konferencja (poprzednia odbyła się przed rokiem) poprzedzająca wydanie specjalnego dodatku do FT, raportu „Poland 2008”.

Kiedy spotkaliśmy się tutaj rok temu wszyscy byliśmy w optymistycznych nastrojach i nikt nie spodziewał się, że sytuacja może się tak dramatycznie zmienić – powiedział otwierając konferencję Łukasz Wejchert, Prezes Grupy Onet.pl. – Sytuacja rynkowa jest trudna, złożona i nieprzewidywalna. Stawia przed nami wyzwania, ale i nowe możliwości – dodał Prezes Wejchert

W czasie pierwszego panelu dyskusyjnego goście konferencji zastanawiali się nad przyszłością inwestycji
w Polsce w obliczu kryzysu gospodarczego na świecie.

Wszyscy byli zgodni co do tego, że stan polskiej gospodarki daje podstawy do optymizmu. Choć rok 2009 będzie trudny, to i tak Polska jest w stanie przetrwać go w niezłej kondycji. Zdaniem ekspertów czeka nas spowolnienie, ale nie wpadniemy w recesję.

Dr Paweł Wojciechowski, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych twierdził,
że nie ma obecnie sygnałów, że z Polski odpływa kapitał długoterminowy. – Inwestorzy wycofują jedynie kapitał krótkoterminowy poszukując płynności, co widać na warszawskiej giełdzie – mówił.

Prezes GPW Ludwik Sobolewski zauważył, że wyzwaniem dla Polski jest przekonanie inwestorów, iż nasz rynek i kondycja gospodarki różni się od rynków i kondycji krajów bałtyckich, Ukrainy czy Węgier. Korzystając z dobrego stanu naszej gospodarki trzeba się bronić przed wrzuceniem nas do „jednego koszyka” z tymi właśnie krajami.

Jak dodał Martin Oxley, Dyrektor Generalny Brytyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej w obecnej sytuacji być może na nowo należało będzie zastanowić się nad obszarami do inwestowania, na które Polska chce położyć nacisk. Potrzebna jest też promocja kraju i gospodarki. – Jeżeli Polska okaże się przywódcą proponującym drogi wyjścia z kryzysu – mówił Oxley – będzie to dla niej duża szansa.

Drugi panel dyskusyjny poświęcony był kondycji polskiej gospodarki na tle innych krajów i w obliczu kryzysu gospodarczego.

Zdaniem Henryki Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan – Polska jest nagradzana w tej chwili za konserwatywny model gospodarki, w którym małe i średnie firmy w małym stopniu korzystają obecnie z zewnętrznego finansowania. „To, że otoczenie biznesu nigdy nie było dla prywatnych przedsiębiorców życzliwe i są oni zaprawieni w pokonywaniu trudności jest dodatkowym atutem – mówiła Bochniarz.

Prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers cieszył się, że kryzys pojawił się teraz, a nie za dwa, trzy lata. – Nieruchomości w Polsce byłyby jeszcze droższe, banki udzielałby znacznie bardziej ryzykownych kredytów – wtedy czekałaby nas ciężka recesja – mówił prof.Orłowski. Jego zdaniem najważniejszym zadaniem stojącym teraz przed rządem jest zmuszeni banków do odblokowania akcji kredytowej dla przedsiębiorców.

W konferencji wzięło udział – oprócz zaproszonych panelistów – kilkudziesięciu przedsiębiorców, ekonomistów i dziennikarzy.

Szczegółową relację ze spotkania, a także artykuły składające się na raport Financial Times „Poland 2008”
oraz zapis wideo konferencji będzie można znaleźć od 9 grudnia na portalu Onet.pl pod adresem: http://ft.onet.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu