Wspólna izba rozliczeniowa TGE i KDPW

W dniu 27. Listopada 2008 roku Towarowa Giełda Energii oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podpisały akt notarialny w sprawie utworzenia wspólnej izby rozliczeniowej. KDPW obejmie w nowej spółce 51 % udziałów, natomiast TGE – 49 %. Nowa instytucja rynku kapitałowego będzie nosiła nazwę Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA. i będzie zajmowała się rozliczaniem wszystkich transakcji zawieranych na TGE. Akcjonariusze nie wykluczają również rozliczania transakcji na innych rynkach towarowych, jeżeli takie powstaną i wyrażą zainteresowanie współpracą. Dzięki współpracy z KDPW nowopowstała Izba Rozliczeniowa zapewni system komunikacyjny ze wszystkimi instytucjami finansowymi w Polsce. Rozpoczęcie działalności operacyjnej planowane jest na początku przyszłego roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu