Stanowisko M.W. Trade odnośnie weta prezydenta w kwestii pakietu uchwał służby zdrowia

Weto prezydenta w sprawie pakietu uchwał dotyczących służby zdrowia, uchwalonych i przyjętych przez sejm nie wpłynie znacząco na działalność naszej spółki, a prowadzone przez nas działania będą kontynuowane w obecnej formie. Prezydenckie weto zmusi polskie szpitale do poradzenia sobie ze spłatą zadłużenia, które na koniec I połowy 2008 roku wynosiło 9,6 miliardów złotych. Mimo że rząd planuje umorzenie zobowiązań wymagalnych (np. wobec ZUS), które szacowane są na 2,6 miliarda złotych, placówki medyczne będą zmuszone spłacać jeszcze zadłużenia niewymagalne, które obecnie sięgają blisko 7 miliardów złotych. Nasza spółka dostrzega także nowe możliwości rozwoju w udzielaniu pożyczek szpitalom na finansowanie ich działalności inwestycyjnej. Rozpatrujemy także wprowadzenie usługi factoringu powiązanego z bieżącym monitoringiem zobowiązań SP ZOZ. Są to jedne z naszych propozycji, które wydają nam się atrakcyjne i stanowią odpowiedź na potrzeby rynku. Naszą podstawową misją jest bezpośrednia pomoc publicznym zakładom opieki zdrowotnej w przywróceniu płynności finansowej, a pośrednio pomoc pacjentom, w dostępie do opieki medycznej. Dotychczasowe doświadczenie w branży oraz umiejętność przewidywania trendów to atuty M.W. Trade, dzięki czemu nie obawiamy się kolejnych decyzji prezydenta w sprawie pakietu ustaw zdrowotnych.

Kamil Marcyniuk, Specjalista M.W. Trade ds. zakupu wierzytelności

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu