Przemysł stawia na marketing internetowy

przez | 27/11/2008

Według najnowszego badania Global Spec 57% marketerów pracujących w międzynarodowym sektorze przemysłowym zamierza w najbliższym czasie zwiększyć budżety przeznaczone na działania w Internecie. Wynik ten może zaskakiwać zważywszy na ogólnoświatową recesję, odczuwalną w dużej mierze przez przemysł. Czy podobna tendencja ma szansę utrzymać się w nadchodzących latach?

Marketerzy nie dostrzegają recesji

Badanie „Trend Industrial Marketing 2008: How Manufacturing Companies are Marketing Today” przeprowadzono wśród 468 członków kadry zarządzającej przedsiębiorstw międzynarodowego sektora przemysłowego, odpowiedzialnych za marketing i sprzedaż. 38% badanych marketerów stwierdziło, że tegoroczne budżety przeznaczone na działania marketingowe, zwiększyły się w porównaniu z 2007 rokiem. W opinii 41% respondentów wielkość ta nie uległa zmianie. Czy marketing oparł się więc recesji?

Koniec z marnotrawstwem

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy wymusza na firmach z sektora przemysłowego z jednej strony obniżenie kosztów prowadzenia działalności, z drugiej zaś mocniejszy nacisk na wzmocnienie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Zwiększanie stopnia konkurencyjności rynkowej odbywa się przeważnie poprzez działania o charakterze marketingowym. To w pewnym sensie tłumaczy brak wyraźnych oznak recesji w wielkości budżetów, przeznaczanych przez sektor przemysłowy na marketing. Zmiany widoczne są jednak w kwestii samej alokacji środków.

W obecnej sytuacji, właściciele firm z branży przemysłowej oczekują od marketerów przede wszystkim poszukiwania najbardziej efektywnych form i metod prowadzenia działań marketingowych, gwarantujących jak najwyższą stopę zwrotu ponoszonych inwestycji (ROI). Potwierdzają to opinie 72% respondentów biorących udział w badaniu Global Spec. Gdzie marketerzy zatem poszukują najbardziej skutecznych kanałów prowadzenia działań marketingowych?

Przemysł wybiera Internet

57% marketerów badanych przez Global Spec odnotowało w tym roku wzrost budżetów przeznaczonych na marketing internetowy. 30% respondentów stwierdziło, że obecnie inwestuje w Internet ponad 50% swoich budżetów. W 2007 roku podobne deklaracje składało 20% marketerów uczestniczących w badaniu Global Spec. Sądząc po tym wzroście należy się więc spodziewać dalszej ekspansji Internetu w budżetach marketingowych firm z sektora przemysłowego.

O konkurencyjności decyduje jakość

W opinii marketerów biorących udział w badaniu „Trend Industrial Marketing 2008: How Manufacturing Companies are Marketing Today” Internet umożliwia bardziej precyzyjne dotarcie do konkretnych grup docelowych, co w prostej linii prowadzi do wzrostu sprzedaży. Sieć umożliwia dotarcie do potencjalnych klientów na wiele różnych sposobów. Ważne jest ich umiejętne połączenie, co może finalnie zaowocować efektem synergii widocznym w postaci znacznego wzrostu sprzedaży połączonego ze nieustannie postępującym zwiększaniem rozpoznawalności firmowej marki – uważa Łukasz Wołek, dyrektor zarządzający Agencji interaktywnej EURA7. 26% marketerów nadal jednak nie wie, które z narzędzi marketingu internetowego mogą najefektywniej sprawdzić się w prowadzonych przez nich działaniach. Chcąc dotrzeć do tej grupy agencje interaktywne powinny położyć większy nacisk na działania strategiczne i optymalizację kreacji pod kątem efektywności. Nic w tym dziwnego, przecież nie tylko w warunkach recesji o konkurencyjności oferty firmowej decyduje głównie jej jakość.