Czołowa firma analityczna umieszcza Oracle w polu liderów w kategorii pakietów administracyjnych dla wyższych uczelni

Najważniejsze fakty:

  • W raporcie firmy Gartner pt. „Magic Quadrant for Higher Education Administrative Suites” (Magiczny kwadrant pakietów administracyjnych dla wyższych uczelni), opracowanym w październiku 2008 r., Oracle został umieszczony w polu liderów.
  • W corocznym raporcie dostawcy pakietów administracyjnych dla wyższych uczelni są oceniani pod względem kompletności ich wizji przedsiębiorstwa oraz zdolności do jej realizacji.
  • Według firmy Gartner „Producenci umieszczeni w polu liderów osiągnęli najwyższą łączną ocenę za kompletność wizji i zdolność do jej realizacji. Uzyskują oni doskonałe wyniki, mają sprecyzowane plany przyszłych działań oraz dysponują rozbudowanymi bazami klientów, którzy w pełnym zakresie wdrożyli zaoferowane im rozwiązania. Każdy z tych producentów oferuje funkcje i rozwiązania znacznie przewyższające minimalne kryteria, według których sporządzany jest wykres Magic Quadrant”.
  • Gartner pisze dalej: „Do mocnych stron wyróżnionych producentów można zaliczyć: współpracę z partnerami handlowymi o ugruntowanej pozycji rynkowej, niezmiennie wysoki poziom wyników finansowych, bogatą ofertę obsługiwanych platform, wysoką jakość obsługi klienta, najbardziej kompleksowe i skalowalne produkty na rynku oraz oferowanie wszystkich kluczowych funkcji niezbędnych do administrowania wyższymi uczelniami. Ich jasno zdefiniowana wizja odzwierciedla konsekwentną strategię opracowywania i wprowadzania na rynek produktów dla wyższych uczelni, a także współgra z wizją zarządzania w sektorze szkolnictwa wyższego”.
  • Oracle oferuje rozbudowany pakiet aplikacji dla sektora szkolnictwa wyższego, zawierający m.in. moduły do zarządzania informacjami o studentach i absolwentach, zarządzania finansami, kadrami, relacjami ze społecznością akademicką i grantami, a także uzupełniające funkcje zarządzania wynikami uczelni.
  • Te zintegrowane aplikacje, w połączeniu z bezpieczną infrastrukturą oprogramowania Oracle oraz zaawansowanymi narzędziami do analizy danych biznesowych, umożliwiają uczelniom sprawne funkcjonowanie, zarządzanie zmieniającymi się cyklami obsługi studentów i kadry naukowej oraz świadczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
  • W raporcie dotyczącym rankingu Magic Quadrant oceniono poszczególnych producentów pod kątem ich zdolności do realizacji posiadanej wizji (z uwzględnieniem produktów i usług, ogólnej opłacalności, realizacji sprzedaży, cen, szybkości reagowania na potrzeby rynku, dorobku, marketingu, obsługi klienta oraz działalności operacyjnej), a także kompletności tej wizji, w tym znajomości rynku, modelu biznesowego, strategii marketingowej, ofertowej (asortymentu) i branżowej oraz strategii w zakresie sprzedaży, wprowadzania innowacji i rozszerzania zasięgu geograficznego.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu