24-procentowy wzrost w dobie kryzysu – wyniki finansowe Axis Communications

W ciągu trzech kwartałów 2008 roku Axis Communications odnotował 24-procentowy wzrost sprzedaży, zamykając wrzesień wynikiem 1 474 mln koron szwedzkich, czyli 179 mln USD. Według najnowszego raportu IMS Research udziały Axis w rynku sieciowych kamer wideo sięgnęły 33,5%, co plasuje firmę na pozycji lidera segmentu kamer IP.

Od stycznia 2008 roku Axis Communications konsekwentnie zyskiwał udziały w rynku kamer sieciowych, rosły także przychody firmy. Zysk operacyjny mierzony od stycznia do września 2008 roku wyniósł 291 mln SEK, czyli 35,5 mln USD, a zysk netto w tym samym okresie – 207 mln SEK (25,5 mln USD). Wzrost Axis
w segmencie wideo wyniósł 35%, w samym tylko trzecim kwartale sprzedaż produktów wideo osiągnęła wartość 522 mln SEK, czyli 64 mln USD.

Ogłoszony właśnie raport IMS Research Światowy rynek urządzeń nadzoru wizyjnego i wideo w 2008 r. wskazał Axis Communications jako lidera rynku kamer IP (Internet Protocol). W regionie EMEA i Ameryki Północnej oraz Południowej udziały w rynku Axis Communications są trzykrotnie wyższe niż jego najbliższego konkurenta. Firma jest trzecim na świecie producentem kamer (awans z pozycji czwartej w poprzedniej edycji raportu IMS), została także sklasyfikowana na szóstym miejscu w kategorii dostawców urządzeń do monitoringu (skok o 2 pozycje w porównaniu z wynikami za rok ubiegły).

„To kolejna już edycja raportu ośrodka IMS, która potwierdza, że w kategorii kamer sieciowych nie mamy sobie równych. Prognozowana przez IMS 35-procentowa roczna skala wzrostu rynku sieciowych produktów wideo to dla nas sygnał, że wyniki mogą być jeszcze lepsze” – powiedział Ray Mauritsson, przez Axis Communications.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu