Software Mind S.A. zinformatyzowała kanał sprzedaży bezpośredniej BillBird S.A.

przez | 25/11/2008

Firma Software Mind S.A., producent rozwiązań informatycznych dla biznesu, wdrożyła   w BillBird S.A. System Wsparcia Sprzedaży Bezpośredniej, którego głównym celem jest usprawnienie i informatyzacja procesu sprzedaży oraz poprawa jakości obsługi klientów.

W ramach projektu Spółka Software Mind S.A. dostarczyła System Wsparcia Sprzedaży Bezpośredniej oparty na własnej platformie Software Mind Payment Operations. Celem rozwiązania jest udostępnienie on-line Regionalny Przedstawicielom Handlowym i Regionalnym Dyrektorom Sprzedaży pełnych informacji dotyczących punktów sprzedaży, usprawnienie procesów sprzedaży, analizę jakości obsługi punktów, wsparcie obsługi serwisowania punktów oraz analizę bieżących i planowanych przychodów z poszczególnych punktów sprzedaży.

Wdrożone rozwiązanie wesprze Dział Sprzedaży Bezpośredniej w bieżącej analizie jakości obsługi       w punktach, prowadzeniu rejestrów dokumentów, zamawianiu materiałów marketingowych, rozliczania Regionalny Przedstawicielom Handlowym, obsłudze kluczowych klientów, automatycznej kategoryzacji i rejonizacji poszczególnych punktów.

Jednym z ważniejszych zadań stawianych przed rozwiązaniem to analiza oraz wsparcie podejmowania decyzji. System wspiera analizę rodzajów planowanych i wykonywanych działań punktu, analizę bieżących i potencjalnych przychodów, analizę rentowności poszczególnych POS-ów, analizę wartości klienta.

Firmy współpracują od 2003 r. w takich obszarach jak systemy obsługi płatności komercyjnych.