Leasing IT, czyli nowoczesny sprzęt w zasięgu ręki

Tagi:

Leasing to wyjątkowo korzystny sposób finansowania zakupu sprzętu IT. Rozwiązanie otwiera nowe możliwości nie tylko przed firmami potrzebującymi nowoczesnego wyposażenia, ale także przed dostawcami sprzętu, którzy włączą leasing do swojej oferty.

O ile leasing samochodu osobowego czy pojazdu ciężarowego stał się już w Polsce standardem, o tyle leasing notebooka czy drukarki dla wielu firm nie jest jeszcze oczywistym sposobem finansowania zakupów. Oferowany przez EFL leasing IT to rozwiązanie wciąż nowe na polskim rynku. Jego znaczenie stale rośnie, ponieważ firmy coraz częściej i szybciej muszą reagować na zachodzące zmiany technologiczne. Możliwość inwestowania w rozwój, bez znaczącego angażowania środków własnych to największa zaleta tej formy finansowania. Po podpisaniu umowy leasingowej, użytkowany sprzęt i oprogramowanie generują dochody, pokrywające koszt rat leasingowych. Dodatkowo, korzystanie z leasingu IT oznacza dla firm obniżenie wysokości zobowiązań podatkowych – raty leasingowe oraz opłata manipulacyjna stanowią bowiem koszt uzyskania przychodu, zmniejszając podstawę opodatkowania.

Pod wieloma względami, leasing oferowany przez EFL jest rozwiązaniem bardziej elastycznym niż alternatywne źródło finansowania zakupów sprzętu IT, jakim jest kredyt bankowy. Leasingodawca umożliwia bowiem dopasowanie wysokości rat do sytuacji finansowej czy sezonowości działania firmy. Ponadto, proponuje możliwość finansowania w złotych lub w walutach obcych, zgodnych ze strukturą walutową przychodów leasingobiorcy. Dodatkowymi udogodnieniami dla leasingobiorcy są: możliwość zastosowania finansowania opartego o stały lub zmienny koszt pieniądza oraz możliwość przewalutowania umowy w trakcie jej obowiązywania.

Najnowszym atutem leasingu IT jest jego zwiększona dostępność. To efekt rozpoczęcia współpracy EFL z firmą VOBIS. Teraz bezpośrednio w sklepach tej sieci można skorzystać z ekspresowego leasingu IT – na miejscu podpisać umowę leasingową i od razu zabrać ze sobą potrzebny sprzęt. EFL już planuje dalsze zwiększanie ilości sklepów komputerowych, w których dostępny będzie Express Leasing IT. Będzie się to wiązało z dodatkowymi korzyściami nie tylko dla zainteresowanych zakupem sprzętu, ale także dla samych dostawców. Ich oferta może stać się bardziej kompleksowa, co sprzyja poszerzaniu grona klientów. Aby zachęcić sklepy do współpracy, EFL uruchomił już programy partnerskie premiujące aktywność i przewidujące specjalne nagrody dla najlepszych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu