Citi Handlowy wspiera akcję „Góra Grosza”

przez | 25/11/2008

Citi Handlowy po raz pierwszy weźmie udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, w trakcie której uczniowie na terenie całego kraju w dniach od 24 listopada do 4 grudnia będą zbierać monety o nominałach nie przekraczających 50 groszy. Organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom, a wydarzenie objęło patronatem Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tegorocznej, dziewiątej edycji, Bank zobowiązał się odpowiedzialnego zadania – przeliczenia i zmagazynowania wszystkich zebranych groszy.

Celem akcji Góra Grosza, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Katarzyna Bajerowska, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Wdrożeń Produktów Zarządzania Środkami Finansowymi w Citi Handlowy powiedziała: „Citi Handlowy jest bankiem odpowiedzialnego biznesu, i gdy widzi, że może pomóc,  to tak właśnie robi. Tak było i tym razem –  Towarzystwo Nasz Dom szukało wsparcia w instytucji finansowej, więc zaoferowaliśmy naszą pomoc.”

Jak mówi Tomasz Polkowski, Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Nasz Dom: „W listopadzie chcielibyśmy zachęcić uczniów aby, oprócz książek i zeszytów w plecakach przynieśli również drobne monety groszowe. Cieszymy się, że w akcję zaangażował się Citi Handlowy, który prowadzi bezpłatnie dla nas rachunek bankowy i gdzie wpłacane są uzbierane środki z Góry Grosza. Bez takich firm i ich wsparcia nie byłoby sukcesu akcji.”

Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć na stronie internetowej: www.towarzystwonaszdom.pl