Chcemy pracować w Polsce

przez | 25/11/2008

Aż 65% polskich internautów zdecydowanie chce pracować w rodzimym kraju. To tendencja odwrotna do światowej. Niemal tyle samo, bo aż 70% użytkowników światowych serwisów rekrutacyjnych deklaruje, że zdecydowanie rozważa podjęcie pracy za granicą.

To główny wniosek, płynący z sondażu przeprowadzonego przez The Network – międzynarodowy sojusz serwisów rekrutacyjnych, do którego należy polski Pracuj.pl. Jak pokazują globalne wyniki ankiety, prawie 7 na 10 respondentów wyraża gotowość podjęcia pracy za granicą. Większość z nim zdecydowanych jest na podjęcie pracy za granicą bez względu na okoliczności i oferowane warunki.

Odpowiedzi Polaków biorących udział w badaniu za pośrednictwem portalu Pracuj.pl wyraźnie różnią się od odpowiedzi przedstawicieli innych krajów. Aż 65% naszych rodaków biorących udział w ankiecie deklaruje brak zainteresowania podjęciem pracy za granicą i chęć pozostania w rodzinnym kraju. Tylko nieco ponad jedna czwarta ankietowanych zdecydowałaby się na zatrudnienie w innym państwie, ale tylko pod warunkiem uzyskania atrakcyjnej propozycji. Mniejszość stanowią osoby gotowe do wyjazdu do pracy za granicę bez względu na okoliczności.

– Wyniki ankiety są potwierdzeniem obserwowanych przez nas tendencji. Ostatnie dwa lata upłynęły w Polsce pod znakiem rynku pracownika. Rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów i stale wzrastające wynagrodzenia sprawiły, iż polscy specjaliści decydowali się na podejmowanie pracy w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że sytuacji tej nie zmieni także kryzys gospodarczy, obserwowany nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Od początku 2008 roku obserwujemy spadek liczby ofert z zagranicy publikowanych w Pracuj.pl – co oznacza, że spada zapotrzebowanie zagranicznych pracodawców na polskich pracowników. To oznacza, że wybór, aby poszukiwać pracy w Polsce, już niedługo może stać się koniecznością – komentuje Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj, do której należy portal Pracuj.pl.

Najbardziej elastyczni jeśli chodzi o zmianę kraju miejsca pracy są specjaliści z państw sąsiadujących z Polską: aż 88% respondentów w Rosji, 84% na Ukrainie, 82% na Litwie deklaruje, że byliby skłonni podjąć pracę poza granicami swojego kraju.