Business Intelligence – lek na globalny kryzys?

Jak podaje raport przygotowany przez Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), ponad połowa menadżerów (55%) zarządzających finansami w międzynarodowych korporacjach ma nieformalny i niesystematyczny dostęp do wiedzy i doświadczeń własnej firmy. Korzystają z niej tylko w przypadkach kiedy jej nagle potrzebują, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji i często np. błędnych decyzji. Ponadto tylko co trzeci (29%) pracownik korporacji widzi zagrożenia wynikające z braku narzędzi do zarządzania wiedzą i przepływem informacji. Według raportu CIMA, systemy i narzędzia BI mogą być jednymi z kluczowych rozwiązań, dla polepszenia efektywności w podejmowaniu decyzji w dobie kryzysu.

Celem raportu przygotowanego przez instytut CIMA było ustalenie szans na kooperację i wykorzystanie narzędzi BI w księgowości zarządczej. 56% badanych managerów wyraża duże zaniepokojenie związane z niską jakością informacji i dokumentacji wiedzy w przedsiębiorstwach, w których pracują. Najlepsze jakościowo materiały otrzymują od działów finansowych. W ich analizach i wyliczeniach jest wiele potrzebnych i wymaganych informacji, na podstawie których można podjąć często strategiczną dla firmy decyzję. Inaczej jest w przypadku danych pochodzących z działów marketingu, HR, IT czy też regionalnych oddziałów i reprezentantów. Te informacje, w większości przypadków, są niekompletne i mogą przyczyniać się do niekorzystnych dla firmy wyborów.

– We współczesnym świecie biznesu, nowoczesne technologie oraz innowacyjne systemy zarządzania wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie pełnią coraz bardziej kluczową rolę, zwłaszcza dla potencjału jej przyszłego rozwoju. Z punktu widzenia CIMA, instytucji kształcącej kadrę menadżerską w zarządzaniu finansami, rozwiązania z segmentu Business Intelligence stają się jednymi z najbardziej rekomendowanych systemów wspomagających efektywne analizowanie, raportowanie a w efekcie podejmowanie słusznych decyzji – mówi Thierry Iovane, dyrektor regionu Europa i Ameryka Południowa CIMA.

Zgodność danych i faktyczne wyniki przedsiębiorstwa stanowią dobra podstawę do analizy aktualnej sytuacji rynkowej. Dla księgowości zarządczej, jakość i pewność wiedzy, do jakiej mają dostęp menadżerowie jest podstawą do podejmowania odpowiednich kroków i działań. Ze strategicznego punktu widzenia narzędzia BI stanowią, więc doskonałe wsparcie w eliminacji ryzyk i ograniczeniu wystąpienia straty w firmie. – Business Intelligence stał się nie tylko zbiorem narzędzi, ale i najnowszą strategią rynkową dla wielu firm. Stanowi nie tylko wsparcie w odpowiednimi informowaniu managamentu, ale i uwalnia prawdziwy potencjał księgowości zarządczej dla wsparcia przyszłych sukcesów każdej firmy – dodaje  Charles Tilley, Prezes Zarządu CIMA.

Warto dodać, że badanie wykazało dużą akceptacje rozwiązań z zakresu Business Intelligence ze strony samych pracowników. Po wdrożeniu i stosowaniu narzędzi BI zauważyli oni dużą poprawę w jakości podejmowanych decyzji, zarówno na szczeblu decyzji działowych jak i strategicznych dla całego przedsiębiorstwa.  Ponadto zwrócili oni uwagę na dużo lepszą dostępność danych, wyższą integralność oraz wydajność bazy wiedzy danej firmy. – Zauważono znaczną poprawę, praktycznie w każdej dziedzinie i segmencie funkcjonowania firm. To niezwykłe, ale narzędzia BI cechuje niebywała elastyczność i funkcjonalność na każdym szczeblu – od pracowników podstawowych, aż po samego prezesa – dodaje Thierry Iovane.

Te czynniki pozwalają patrzeć z dużym zainteresowaniem na dalszy rozwój rynku BI w Polsce i na świecie. Według CIMA, coraz więcej firm zdecyduje się wdrożyć i odpowiednio zarządzać wiedzą i informacjami w swoim przedsiębiorstwie.

* Dane zawarte w informacji prasowej pochodzą z raportu: Improving decision making in organisations: unlocking business intelligence. Statystyki zostały opracowane na podstawie danych dostarczonych przez Kielstra, Economist Intelligence Unit sponsored by Business Objects.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu