Gospodarka czeka na obniżkę stóp procentowych

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej apelują do Rady Polityki Pieniężnej, aby na najbliższym regularnym posiedzeniu została podjęta decyzja o obniżce stóp procentowych, o co najmniej 50 punktów bazowych. Za taką decyzją przemawiają podstawowe wskaźniki ekonomiczne oraz zdecydowane obniżki stóp procentowanych m.in. Szwajcarskiego Banku Centralnego, Europejskiego Banku Centralnego i Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. W Polsce, w trwającej od kwietnia 2007 roku serii RPP podwyższała stopy procentowe po 25 pb aż ośmiokrotnie, w sumie do poziomu 6,0% w przypadku głównej stopy referencyjnej.

„Czekamy na zdecydowane decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Polskiej gospodarki – pomimo jej solidnej podbudowy ekonomicznej – nie stać na grzech zaniechania w zakresie kosztów dostępności pieniądza. Pogorszenie się dostępności do kredytu w Polsce oraz gwałtowne zahamowanie w kluczowych sektorach polskiej gospodarki przełoży się z pewnością na znaczne spowolnienie gospodarcze” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Produkcja przemysłowa w Polsce w październiku br. wzrosła o 2,9 % wobec poprzedniego miesiąca. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost produkcji o zaledwie 0,2 % wobec wzrostu o 6,8 % we wrześniu  br. W najbliższym czasie nie tylko z uwagi na czynnik sezonowości,  sytuacja ta nie poprawi się. W październiku 2008 r. zanotowano także znaczne pogorszenie nastrojów konsumenckich polskiego społeczeństwa. W porównaniu z wrześniem br. bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej obniżył się aż o 6,5 pp. i ukształtował na poziomie –13,1 pp., natomiast wskaźnik wyprzedzający zmniejszył się o 7,6 pp. i wyniósł –18,0 pp. Obydwa wskaźniki obniżyły się do  poziomu sprzed kilkunastu miesięcy. Oznacza to, że konsumenci znacznie obniżyli oceny dotychczasowej i przewidywanej sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju, a  także kondycji swoich gospodarstw domowych.

W kontekście utrzymania się tendencji spadku bezrobocia i jak najmniejszej obniżki poziomu wzrostu gospodarczego niepokojący jest spadek w październiku br. liczby ofert pracy o ponad 15 %, (spadek odnotowano we wszystkich województwach). Spada także inflacja, która w październiku br. wyniosła 4,5 % i obniżyła się w stosunku do października o 0,3 %. Należy oczekiwać, że na przełomie roku inflacja spadnie znacznie poniżej 4 %.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu