Ekolodzy oszukują opinię publiczną

Ekolodzy bezpodstawnie straszą obywateli kłamstwami dotyczącymi ocieplenia klimatu Ziemi – uważa dr Tomasz Teluk, autor książki „Mitologia efektu cieplarnianego”, której sprzedaż rozpoczyna się w poniedziałek 24 listopada.

– Termin „efekt cieplarniany” został stworzony w latach 90., ubiegłego wieku, aby zjednoczyć lewicę, osłabioną politycznie po sukcesach rządów Ronalda Reagana i Margaret Thatcher – ujawnia autor książki.

Według Tomasza Teluka, globalne ocieplenie to wielki biznes, na który przeznacza się rocznie miliardy dolarów. Można zauważyć jednoznaczną zależność, że jeśli badania prowadzone są z pieniędzy podatników, potwierdzają one tezę o zagrożeniach, związanych z globalnym ociepleniem.

Jednak naukowe fakty przemawiają za tym, że teza o efekcie cieplarnianym powstałym w wyniku działalności człowieka jest fałszywa. Przeciwko ekologicznym kłamstwom protestowało co kilkadziesiąt tysięcy najwybitniejszych naukowców z całego świata, w tym wiele międzynarodowych autorytetów zajmujących się naukami przyrodniczymi oraz laureatów Nagrody Nobla.

Największym kłamstwem ekologów jest uczynienie z dwutlenku węgla, gazu niezbędnego do rozwoju życia na ziemi, groźnej dla życia trucizny.

Fanatyczni obrońcy środowiska naturalnego osiągnęli ów cel za pomocą manipulacji środkami masowego przekazu, dominując debatę publiczną, tak jak kiedyś hitlerowcy czy marksiści.

Autor w swojej książce przedstawia dowody, że ekolodzy wynajmują do tego celu agencje lobbystyczne i public relations. Specjaliści ds. public relations zasugerowali im odwoływanie się do ludzkiego lęku, stąd popularne w mediach wypowiedzi, że „gatunek ludzki nie przetrwa globalnego ocieplenia” bądź, że „skutki globalnego ocieplenia mogą być gorsze od wojny światowej czy obecnego kryzysu finansowego”.

Tomasz Teluk przytacza także liczne cytaty przywódców organizacji ekologicznych, w których przyznają, że celowo posługują się kłamstwem. Ekologiczni guru porównują człowieka do nowotworu i otwarcie wyrażając swoją pogardę dla życia ludzkiego.

Dużą część książki zajmuje analiza ekonomicznych skutków europejskiej polityki dotyczącej zmian klimatu. Według przytoczonych danych źródłowych, założone cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych są nierealne do osiągnięcia, natomiast koszty poniesione dla ich osiągnięcia mogą spowodować długotrwałą recesję w europejskiej gospodarce.

Autor krytykuje także brak działań kolejnych polskich rządów, zmierzających do zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz interesów przedsiębiorstw działających w naszym kraju. Udowadnia, że europejska polityka energetyczna, bazująca na porozumieniu z Rosją, może okazać się w skutkach niekorzystna dla Polski.

Publikację można zamówić poprzez serwis www.globalizacja.org

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu