Zmiany w strukturze właścicielskiej BPSC SA

przez | 21/11/2008

Zakończyła się nowa emisja obligacji zamiennych na akcje spółki BPSC, producenta oprogramowania klasy ERP. Większą część emisji objął fundusz inwestycyjny ECPP II SA, który stał się właścicielem 10,45% udziałów. Pozostała część została objęta przez dotychczasowego inwestora – SEAF Growth Fund.

Oba fundusze zwiększyły swoje udziały w spółce również poprzez odkupienie od pracowników BPSC akcji objętych programem ESOP (Plan Pracowniczej Własności Akcji) oraz akcji należących do dotychczasowych właścicieli. W składzie właścicielskim nastąpiła jeszcze jedna zmiana – fundusz EECP I SA przejął dotychczasowego udziałowca BPSC – Caresbac Polska, obejmując całość akcji BPSC SA będących w posiadaniu tego podmiotu.

EECP I i EECP II są podmiotami zależnymi od Discovery Global Citizens Master Found Ltd.

Uzyskane środki przeznaczone zostaną na realizację części planów założonych w prospekcie emisyjnym firmy. Odłożone w maju br. plany debiutu giełdowego, skłoniły władze spółki do realizacji planów rozwoju kapitałowego poprzez pozyskanie kolejnego inwestora finansowego. Najistotniejszym kierunkiem rozwoju będzie w najbliższych miesiącach kontynuacja rozwoju grupy kapitałowej, autorskich rozwiązań informatycznych oraz zaangażowanie finansowe w spółkę o kompetencjach związanych z oprogramowaniem Business Intelligence.