Zmiany w strukturze właścicielskiej BPSC SA

Zakończyła się nowa emisja obligacji zamiennych na akcje spółki BPSC, producenta oprogramowania klasy ERP. Większą część emisji objął fundusz inwestycyjny ECPP II SA, który stał się właścicielem 10,45% udziałów. Pozostała część została objęta przez dotychczasowego inwestora – SEAF Growth Fund.

Oba fundusze zwiększyły swoje udziały w spółce również poprzez odkupienie od pracowników BPSC akcji objętych programem ESOP (Plan Pracowniczej Własności Akcji) oraz akcji należących do dotychczasowych właścicieli. W składzie właścicielskim nastąpiła jeszcze jedna zmiana – fundusz EECP I SA przejął dotychczasowego udziałowca BPSC – Caresbac Polska, obejmując całość akcji BPSC SA będących w posiadaniu tego podmiotu.

EECP I i EECP II są podmiotami zależnymi od Discovery Global Citizens Master Found Ltd.

Uzyskane środki przeznaczone zostaną na realizację części planów założonych w prospekcie emisyjnym firmy. Odłożone w maju br. plany debiutu giełdowego, skłoniły władze spółki do realizacji planów rozwoju kapitałowego poprzez pozyskanie kolejnego inwestora finansowego. Najistotniejszym kierunkiem rozwoju będzie w najbliższych miesiącach kontynuacja rozwoju grupy kapitałowej, autorskich rozwiązań informatycznych oraz zaangażowanie finansowe w spółkę o kompetencjach związanych z oprogramowaniem Business Intelligence.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu