Uchwalona nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Sejm przyjął nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która jest II etapem realizacji programu poprawy prawnych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. KPP pozytywnie ocenia tą ustawę, wskazując jednocześnie, że wciąż nierozwiązanym pozostaje problem reglamentacji działalności gospodarczej. Oczekujemy, że wkrótce zostanie opublikowany kolejny projekt nowelizacji tej ustawy, który będzie ograniczał ilość działalności reglamentowanej.

Najważniejszą zmianą w uchwalonej w dniu dzisiejszym ustawie są zmiany w przepisach dotyczących zasad prowadzenia kontroli.

– Zgodnie z projektem, zdobyte w wyniku kontroli przeprowadzonej z naruszeniem prawa dowody, nie będą mogły być wykorzystane przeciwko przedsiębiorcy. To spełnienie postulatów środowiska przedsiębiorców – uważa Piotr Rogowiecki, ekspert KPP. Dlatego popieramy treść proponowanego ust. 4 art. 77 ustawy. Zwiększy on poszanowanie dla zasad prowadzenia kontroli. – Dobrym rozwiązaniem jest doprecyzowanie i ograniczenie wyjątków od zasady przeprowadzania kontroli w obecności kontrolowanego, zakazu ich zbiegu oraz ograniczenia czasu ich trwania w roku. Obecnie mamy zbyt duży margines swobody interpretacyjnej, który osłabia ochronę przedsiębiorców przed zbyt dużą uciążliwością kontroli – dodaje Piotr Rogowiecki, ekspert KPP.

Ponadto Sejm przyjął bardzo ważną poprawkę zgłoszoną w trakcie prac w Komisji Gospodarki, która przewiduje odszkodowanie dla przedsiębiorcy, który poniósł szkodę w wyniku prowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem prawa. Poparł także przepis, który zakłada, że przedsiębiorcy przysługuje w terminie trzech dni możliwość złożenia zażalenia na postanowienie organów kontrolnych. To bardzo dobre rozwiązania, które dają dodatkową ochronę przedsiębiorcy przed kontrolami prowadzonymi niezgodnie z prawem.

Nowelizacja ustawy zakłada także wprowadzenie od kwietnia 2009 roku tzw. jednego okienka. KPP pozytywnie ocenia to rozwiązanie. Przypomnieć należy jednak, że zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą system rejestracji firm w jednym okienku powinien w Polsce funkcjonować już od początku 2007 roku. Mamy zatem nadzieję, że rozwiązanie to stanie się wreszcie faktem, a nie jedynie prawnym zapisem nie mającym odzwierciedlenia w rzeczywistości.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu