Przejdź do treści

TBWA\ wspiera Ogólnopolską Kampanię Edukacyjną dla Centrum Onkologii

Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z początkiem września rozpoczęło Ogólnopolską Kampanię Edukacyjną na rzecz upowszechniania Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów. Na potrzeby projektu agencja TBWA\ opracowała i zrealizowała film animowany, kalendarz 2009 oraz plakaty w formie komiksu.

Celem kampanii realizowanej w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”, jest upowszechnianie zapisów „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.

Działania wynikające z realizacji Programu zmierzają do wyeliminowania, bądź ograniczenia środowiskowych czynników ryzyka związanych z paleniem tytoniu, piciem alkoholu, niewłaściwym odżywaniem, otyłością i brakiem aktywności fizycznej, narażeniem na czynniki rakotwórcze, czynnikami infekcyjnymi wynikającymi z zachorowań (HPV, HIV, HCV, Hp) oraz ekspozycją słoneczną (czerniak złośliwy).

Ponieważ czynników zagrożenia jest bardzo wiele, zaproponowaliśmy wierszowany a nawet rymowany tekst, co wpływa na zapamiętanie przekazu. Podobnie jak w przypadku poprzedniej reklamy i ta jest czytana przez dziecko. Odchodzimy w ten sposób od mentorskiego, straszącego tonu, który może odrzucać młodszych, a w przypadku starszych odbiorców odwołujemy się odpowiedzialności. – podsumowuje Malina Wieczorek, Non Profit & Art Promotion Director TBWA\ TELESCOPE.

Film reklamowy przygotowany przez TBWA\, zrealizowany przez ART KLIKO z muzyką Mateusza Pospieszalskiego nawiązuje do poprzedniej produkcji. Jej formuła kreatywna jest wizualnie atrakcyjna i przejrzysta na poziomie przekazu; przemawia do osób starszych i młodszych, kobiet i mężczyzn. Kampania została rozpoczęta we wrześniu działaniami BTL –insert Kodeksu w Gazecie Wyborczej. Spot jest nadawany w telewizji: TVN, TV PULS, TVP oraz w sieci kin CINEMA CITY i na ekranach plazmowych 3 SPACE w całej Polsce. Plakaty w formie citylightu były widoczne w 200 lokalizacjach w Warszawie i 200 innych w całej Polsce.   Kontynuacja kampanii outdoorowej są plakaty w metrze warszawskim udostępnione przez firmę AMS w listopadzie i grudniu.