Nowa jakość Nowego Sącza

7 listopada br. Urząd Miasta Nowy Sącz, stał się certyfikowanym pod kątem jakości Urzędem Miejskim. Z rąk przedstawicieli jednostki certyfikującej Bureau Veritas Certification Polska, Certyfikat ISO 9001:2000 odebrał Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ryszard Nowak.

Uroczystość wręczenia certyfikatu miała miejsce w historycznej Sali Ratuszowej i stanowiła zwieńczenie wielomiesięcznych prac UM Nowy Sącz nad wdrożeniem systemu zarządzania. Podczas swojego wystąpienia, Prezydent Miasta powiedział m.in.,  „…jednym z najważniejszych celów jego kadencji jest nowa jakość zarządzania, a w konsekwencji nowa – wyższa jakość świadczonych usług…”

Urząd Miasta Nowego Sącza otrzymał rekomendację certyfikacji systemu zarządzania jakością po pomyślnie zakończonym audycie certyfikującym, który miał miejsce 4 września 2008 r. w kilkunastu komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta, a który został przeprowadzony przez Bureau Veritas Certification Polska.

Budowa systemu zarządzania jakością została rozpoczęta w połowie 2007 r. z inicjatywy Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka. Ta inicjatywa to skutek uznania przez władze miasta –  rynku usług Unii Europejskiej, za bardzo wymagający oraz przekonanie,  że szansę sprostania rosnącym wymaganiom jakościowym mają tylko te usługi, których standard ściśle odpowiada międzynarodowym normom jakości. (…)System Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001:2000, jaki został wdrożony w Urzędzie Miasta Nowego Sącza – jest dziś powszechnie rozpoznawalną legitymacją rzetelności i solidności na każdej płaszczyźnie funkcjonowania(…)

W uroczystości wzięło udział łącznie około 100 zaproszonych gości w tym radni miejscy (z przewodniczącym Rady Miasta na czele) przedstawiciele ościennych powiatów i gmin, nowosądeccy przedsiębiorcy, prezesi spółek komunalnych, dziennikarze lokalnych mediów oraz pracownicy Urzędu Miasta.

Norma ISO 9001:2000 to rozpoznawalny na całym świecie znak jakości przyznany w przypadku Urzędu Miasta Nowy Sącz w oparciu o dwie akredytacje – Polskiego Centrum Akredytacji i United Kingdom Accreditation Service. W ten sposób Urząd Miasta Nowego Sącza dołączył do najlepszych organizacji stosujących nowoczesne mechanizmy zarządzania.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu