EURid odkrywa swoje plany w Krakowie

W Krakowie zakończył się zapowiadany od dawna business lunch, na którym spotkali się polscy rejestratorzy domen .EU oraz EURid.  Podczas spotkania zaprezentowano m.in. plany europejskiego rejestru domen na najbliższe miesiące.

Najważniejszym tematem była kwestia wprowadzenia możliwości rejestracji nazw z narodowymi znakami diakrytycznymi. Giovanni Seppia  – dyrektor ds. stosunków zewnętrznych EURidu – stwierdził podczas spotkania, iż wprowadzenie domen IDN to „never ending process”. Rozciągnięcie w czasie całego postępowania podyktowane jest chęcią przeprowadzenia dokładnych briefingów z partnerami EURidu, aby ci byli jak najlepiej przygotowani do rejestracji IDN-ów. W chwili obecnej uruchomienie wolnej rejestracji europejskich nazw ze znakami narodowymi planowane jest na wrzesień 2009 roku. Podyktowane jest to chęcią uniknięcia startu w środku okresu urlopowego. Warto dodać, iż wcześniej będzie można starać się o pozyskanie nazwy w fazie Landrush, która tym razem nie będzie poprzedzona Sunrisem.  Jak tłumaczył Giovanni Seppia, w przypadku uruchomienia fazy Sunrise, cały proces mógłby rozciągnąć się nawet do 2012 roku.

Podczas dyskusji pojawił się również wątek rozpraw przed sądem arbitrażowym oraz konieczności zabezpieczenia zastrzeżonych znaków handlowych w domenach IDN. Jako ciekawostkę podano informację, iż około 89 procent wniosków arbitrażowych rozstrzyganych jest na korzyść powoda. Dokładne statystyki znajdują się na stronie http://adr.eu.

Oprócz tematu domen IDN przedstawiono również ogólne statystki europejskiego rejestru. Ciekawie prezentowały się dane dotyczące preferencji klientów podczas wyboru rejestratora – tj. lokalnego lub z innego kraju. Tutaj prym wiodą Polacy, którzy w ponad 80 procentach korzystają z usług narodowych partnerów EURidu.  Na kolejnych miejscach znaleźli się Czesi (80%), Węgrzy i Słowacy (około 60%) oraz Rumuni (około 57%).

– Spotkanie w krakowskim hotelu Grand pokazało, że EURid jest otwarty na głosy swoich partnerów i stara się prowadzić politykę dialogu. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest efektywne promowanie domen .EU na narodowych rynkach – stwierdziła Katarzyna Gruszecka, specjalista ds. rozwoju produktu w 2BE.PL (http://2be.pl).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in. Home.pl, Domeny.pl, Nazwa.pl, Active24.pl oraz 2BE.PL.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu