John W. Thompson, prezes i dyrektor generalny firmy Symantec, ustępuje ze stanowiska. Zarząd wybiera Enrique Salema na stanowisko dyrektora generalnego

Firma Symantec (Nasdaq: SYMC) poinformowała, że John W. Thompson, prezes zarządu i dyrektor generalny, odchodzi ze stanowiska wraz z końcem roku fiskalnego i przestaje pełnić obowiązki dyrektora generalnego. Prezesem i dyrektorem generalnym firmy Symantec został mianowany Enrique T. Salem, dotychczasowy dyrektor do spraw operacyjnych w firmie Symantec. Enrique Salem zacznie pełnić swoje obowiązki 4 kwietnia 2009 roku. Po wprowadzeniu tej zmiany John W. Thompson pozostanie na stanowisku prezesa zarządu, a Enrique T. Salem zostanie członkiem zarządu.

„Jestem dumny z wyników, jakie nasz zespół osiągnął w ciągu ostatnich 10 lat – z producenta oprogramowania dla klientów indywidualnych firma stała się liderem w dziedzinie bezpieczeństwa w Internecie, ochrony danych i zarządzania pamięciami masowymi” — mówi John W. Thompson. „Zawsze uważałem, że wybranie odpowiedniego następcy jest jednym z moich najważniejszych zadań. W ciągu ostatnich dwóch lat wspólnie z zarządem zajmowaliśmy się opracowaniem planu w tym zakresie. W trakcie tego procesu wybraliśmy kandydata, który jest godny tego stanowiska. Jestem pewien, że dzięki niemu nasz zespół będzie osiągał kolejne sukcesy”.

Enrique Salem jest członkiem kierownictwa firmy Symantec i już od kilku lat ściśle współpracuje z Johnem W. Thompsonem nad opracowywaniem strategii firmy. W styczniu 2008 roku został mianowany dyrektorem ds. operacyjnych odpowiedzialnym za główne operacje firmy, globalny rozwój produktów, sprzedaż i marketing. Objęcie przez niego tego stanowiska było kluczowym etapem w procesie planowania wyboru następcy dyrektora generalnego. Dzięki przeprowadzonym przez niego w ciągu ostatniego roku inwestycjom w badania i rozwój, udało się zwiększyć poziom integracji między poszczególnymi składnikami portfela produktów i określić standardowy zestaw wskaźników umożliwiających poprawienie wyników. Enrique Salem będzie kontynuował pracę na aktualnym stanowisku do końca roku fiskalnego. Wcześniej Enrique Salem zajmował w firmie Symantec wiele ważnych stanowisk, między innymi starszego wiceprezesa zespołu ds. produktów i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, prezesa działu produktów dla klientów indywidualnych i prezesa grupy ds. sprzedaży i marketingu na świecie.

„Firma Symantec ma na swym koncie wiele innowacji oraz solidną bazę umożliwiającą rozwój. Wierzę w możliwości naszego zespołu, które pozwalają zaspokoić potrzeby klientów” — mówi Enrique Salem. „Jestem bardzo zadowolony z faktu, że będę miał możliwość zarządzać tą firmą na kolejnym etapie jej rozwoju oraz przyczynić się do zwiększenia zysków udziałowców”.

Doświadczenie zawodowe Enrique Salema

Enrique Salem posiada ponad 20 lat doświadczenia w zakresie sprzedaży, dostarczania produktów i operacji. Przed powrotem do firmy Symantec w 2004 roku pracował na stanowisku prezesa i dyrektora operacyjnego firmy Brightmail, jednego z najlepszych dostawców oprogramowania antyspamowego, który został przejęty przez Symantec w 2004 roku. Jako starszy wiceprezes działu do spraw produktów i technologii w firmie
Oblix Inc. kierował strategią i rozwojem przedsiębiorstwa, nadzorując działy inżynierii firmy, zarządzania produktami oraz technologii. W firmie Ask Jeeves Inc. odpowiadał za dział inżynierii oraz operacje związane z infrastrukturą informatyczną firmy. Enrique Salem miał po raz pierwszy styczność z firmą Symantec w 1990 roku, gdy firma kupiła przedsiębiorstwo Peter Norton Computing. Podczas trwającej 9 lat pracy w firmie zajmował różne stanowiska, między innymi dyrektora do spraw technicznych i wiceprezesa działu zabezpieczeń.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu