Zużywać więcej czy mądrzej

Można rozwijać się, wytwarzając i zużywając coraz więcej energii, ale jest to nazbyt kosztowne. Jest też inna droga: racjonalizacja zużycia energii, czyli takie jej wykorzystywanie, by mniejsza ilość zaspokoiła wszystkie rosnące potrzeby. Nowoczesny świat postawił na energooszczędność i efektywność energetyczną.

Ocenia się, że w Unii Europejskiej w dalszym ciągu istnieją znaczne możliwości zmniejszenia energochłonności gospodarki. Zużycie energii można zmniejszyć o około 20% nie ponosząc per saldo dodatkowych kosztów, a wręcz przeciwnie uzyskując korzyści z działań proefektywnościowych. Aby osiągnąć taki stan rzeczy, należy przede wszystkim efektywnie wykorzystać energię. Działanie tego typu pozwala na połączenie korzyści gospodarczych z ekologicznymi, które odczuwa każdy z nas, m.in. w postaci czystszego powietrza i zaoszczędzonych pieniędzy.

W Polsce najwięcej energii zużywają budynki, często źle ocieplone lub w ogóle pozbawione izolacji. Ze względu na mała wiedzę w tym zakresie działania proefektywnościowe mogą więc przynieść szczególnie duże efekty.

Warto zauważyć, że duża energochłonność budynków Polsce przyczynia się nie tylko do strat ekonomicznych, zarówno dla gospodarki, jak i przeciętnego obywatela, ale także do zanieczyszczenia środowiska, a w konsekwencji – globalnego ocieplenia. Związek pomiędzy nadmiernym zużyciem energii i zmianami klimatycznymi dostrzega aż 79% Polaków, którzy wzięli udział w badaniu Rockwool Polska.

Materiał został przygotowany na podstawie Raportu „Szóste Paliwo – Polacy o oszczędzaniu energii w budownictwie – architekci, inwestorzy” opracowanego przez Ecofys Poland na zlecenie Rockwool Polska. Pełen raport dostępny jest na www.rockwool.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu