Niezależna firma badawcza uznała systemy Oracle CRM On Demand i Oracle Siebel CRM za najlepsze rozwiązania do zarządzania handlowcami

Najważniejsze fakty:

  • Systemy Oracle Siebel CRM i Oracle CRM On Demand zostały uznane za najlepsze w niezależnym raporcie firmy Forrester Research z października 2008 r. pt. „The Forrester Wave: Sales Force Management, Q4 2008”.
  • W II kw. 2008 r. firma Forrester przeprowadziła wywiady z 17 dostawcami systemów CRM oferującymi 22 czołowe rozwiązania do zarządzania sprzedażą, których wyniki opublikowała w raporcie „The Forrester Wave: Sales Force Management, Q4 2008”. Produkty zostały ocenione pod kątem 214 kryteriów i w trzech kategoriach: zarządzania handlowcami w wielokanałowej sieci sprzedaży, zarządzania handlowcami zajmującymi się sprzedażą bezpośrednią oraz zarządzania partnerami handlowymi prowadzącymi sprzedaż pośrednią.
  • Firma Forrester stwierdziła, że dostawcy uznani w raporcie za liderów branży zajmują czołową pozycję na rynku dzięki „ogólnej funkcjonalności i łatwości obsługi produktów oraz silnym strategiom ich rozwoju” w kategorii rozwiązań do zarządzania handlowcami w wielokanałowej sieci sprzedaży, dzięki „zaawansowanym możliwościom obsługi sprzedaży, architekturom technicznym i łatwości obsługi” w kategorii rozwiązań do zarządzania handlowcami zajmującymi się sprzedażą bezpośrednią oraz dzięki „silnym strategiom rozwoju produktów, architekturom technicznym i łatwości obsługi, a także zaawansowanym możliwościom obsługi branżowych procesów biznesowych” w kategorii rozwiązań do zarządzania partnerami handlowymi.
  • Zarówno system Siebel CRM, jak i system Oracle CRM On Demand zostały uznane za jedne z najlepszych we wszystkich trzech ww. kategoriach.
  • W raporcie firmy Forrester Research stwierdzono, że system Siebel CRM „posiada duże możliwości w dziedzinie automatyzacji działu sprzedaży (sales force automation ― SFA), ale jest nawet jeszcze bardziej zaawansowany pod względem zarządzania partnerami handlowymi” jako produkt, który „działa w oparciu o nowoczesną architekturę, która jest otwarta, skalowalna, bezpieczna i niezawodna, oraz jest skonfigurowany w sposób umożliwiający łatwą integrację z innymi systemami i bazami danych”.
  • W raporcie stwierdzono również, że „zaletą systemu Oracle CRM On Demand są szczególnie rozbudowane funkcje analizy sprzedaży przydatne w zarządzaniu sprzedażą bezpośrednią oraz zaawansowane możliwości korzystania z internetowych rozwiązań społecznościowych, które ułatwiają zarządzanie zarówno sprzedażą bezpośrednią, jak i partnerami handlowymi. Inne zalety tego systemu to niskie koszty subskrypcji, wyjątkowa łatwość obsługi oraz krótki czas zwrotu z inwestycji ― z uwagi na to, że aplikacja jest oparta na modelu SaaS (Software as a Service)”.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu