Comarch wdroży system lojalnościowy w firmie Bayer

przez | 19/11/2008

Comarch podpisał z firmą Bayer umowę na wdrożenie Comarch Loyalty Management, jednego z najbardziej zaawansowanych technologicznie i funkcjonalnie systemów do obsługi programów lojalnościowych na świecie. Rozwiązanie ma być wdrożone na potrzeby Bayer CropScience.

System firmy Comarch zapewni wsparcie realizacji programu lojalnościowego w branży ochrony roślin. Program lojalnościowy będzie realizowany przy współpracy z siecią 140 partnerów handlowych w całej Polsce.

– Wdrażane rozwiązanie będzie obsługiwać jedną z kluczowych dla firmy platform współpracy z klientami – program lojalnościowy prowadzony z dużym sukcesem od 5 lat. Wykorzystanie systemu Comarch Loyalty Management pozwoli nam na efektywniejszą segmentację rynku oraz pogłębienie wiedzy na temat zachowań zakupowych klientów. Równocześnie będzie to jedno z najnowocześniejszych narzędzi wykorzystanych w branży ochrony roślin – mówi Urszula Filipecka, Szef Serwisu Marketingowego, Bayer CropScience.

– Comarch Loyalty Management (CLM) gwarantuje możliwość centralnego zarządzania programem lojalnościowym w Bayer CropScience. Będzie odpowiedzialny za przetwarzanie wszystkich danych w systemie – począwszy od budowy schematów lojalnościowych, aż po poszczególne transakcje. W ramach tworzonych programów lojalnościowych wydawane będą karty będące jedynie identyfikatorem klienta. Informacje o klientach będą przechowywane w Systemie Centralnym i udostępniane w czasie rzeczywistym w lokalizacjach – wyjaśnia Marcin Warwas, wiceprezes Comarch odpowiedzialny za sektor Usługi.

System będzie umożliwiał również generowanie dodatkowych komunikatów marketingowych po każdej transakcji lojalnościowej, udostępnianych na wyświetlaczu kasy lub drukowanych na paragonie sprzedaży. System CLM zostanie zintegrowany z systemem CRM Bayer, a w przyszłości zakładana jest również ścisła integracja systemu z systemami kasowymi Partnerów Bayer CropScience. Całość systemu będzie hostowana w Comarch Data Center, co zapewnia wykorzystanie najwyższej klasy platformy sprzętowej, a także przetwarzanie transakcji w czasie rzeczywistym.

Do innych kluczowych klientów Comarch w zakresie Comarch Loyaty Management należą: BP Polska, LOTOS, ALMA MARKET SA, Credit Suisse.