Atos Origin zwiększa przychody. Wyniki finansowe za trzeci kwartał roku 2008

Trzeci kwartał roku 2008 zakończył się dla Atos Origin – międzynarodowego lidera branży IT – przychodem na poziomie 1.353 mln EUR. Oznacza to wzrost o 5,5 % w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Region Niemiec i Europy Środkowej, w którego skład wchodzi Atos Origin Polska, zanotował wzrost o 6,4 % (162 mln EUR).

– W trzecim kwartale udało nam się utrzymać wzrost organiczny powyżej 5%, co jest zgodne z planami korporacji. Udało nam się to mimo trudności wynikających z ogólnoświatowego kryzysu finansowego. W bardzo dużym stopniu zawdzięczamy to przyjętym do realizacji licznym programom oszczędnościowym – mówi Philippe Germond, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny firmy Atos Origin.

W zakończonym 30 września kwartale, w głównym obszarze działalności firmy, jakim jest integracja systemów (SI) odnotowano wzrost wysokości 5,2% (521 mln EUR). Wyniki te korporacja zawdzięcza wiodącej w tym obszarze Wielkiej Brytanii (wzrost 10%) i regionowi Niemiec i Europy Centralnej (21% procent), do którego należy Polska.
W zakresie outsourcingu usług informatycznych (Managed Operations), polegających na budowaniu i nadzorowaniu infrastruktury IT, firma zanotowała w trzecim kwartale wzrost na poziomie 5,1 % (748 mln EUR).

– Rok 2008 jest dla nas kolejnym rokiem, w którym realizujemy ambitny plan rozwoju. Dzięki wysokim nakładom na inwestycje udaje nam się utrzymać ciągły wzrost przychodu, przy zachowaniu rentowności naszej działalności. Polski oddział Atos Origin realizuje założenia budżetowe, co pozwoliło zamknąć trzeci kwartał 2008 pozytywnym wynikiem. Wierzę, że w ostatnim kwartale bieżącego roku uzyskamy równie pomyślne rezultaty – powiedział Dariusz Baran, Prezes Atos Origin Polska.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu