Sposób na usprawnienie komunikacji w miastach i na trasach

Rozwiązanie problemu komunikacji wewnątrz miast i na trasach, zmniejszenie natężenia ruchu, ochrona przyrody i środowiska naturalnego. Wiele organizacji i instytucji stawia sobie na celu realizacje takich zadań. Uruchamiane są takie programy jak zachęcanie mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej lub do poruszania się na rowerze.

Działanie te niejednokrotnie są udane, nie są jednak wystarczające. W większości strategii polskich miast pojawia się jeszcze jeden sposób na realizację wymienionych wyżej celów, mianowicie podnoszenie stopnia zapełnienia pojazdów w ruchu. Jest to działanie praktykowane od dłuższego czasu w krajach Europejskich.

Patrząc na skuteczność tych działań, zastanawia brak wprowadzania podobnych inicjatyw w naszym kraju.

Portal motoryzacyjny AutoCentrum.pl przygotował skuteczne narzędzie do realizacji powyższego pomysłu.

Na początku bieżącego miesiąca uruchomił dla swoich czytelników nowy serwis mający na celu zorganizowanie alternatywnej formy transportu, obejmującej zarówno polskie miasta oraz trasy.

Autostop, bo tak nazywa się serwis, łączy kierowców i pasażerów.

Ci pierwsi mogą dodać trasę, którą jeżdżą, drudzy natomiast przeglądają trasy kierowców i wybierają się wspólnie z nimi w podróż.

Mimo stosunkowo krótkiego okresu od uruchomienia serwisu, odnotowano duże  zainteresowanie nim wśród  czytelników. Kierowcy dodają coraz to nowe trasy, z których większość jest trasami stałymi.

W ostatnim czasie pojawiło się kilka podobnych inicjatyw. Najnowsze dzieło AutoCentrum.pl wyróżniają jednak od reszty serwisów dwie rzeczy, które decydują o znacznie większej skuteczności i użyteczności narzędzia. Pierwszą jest korzystanie z dokładniej mapy miast, dzięki temu projekt obejmuje skutecznie również transport w miastach, a nie tylko na trasach międzymiastowych.

Druga zaleta również wynika z korzystania z dokładnej mapy, użytkownik określa całą trasę, a nie tylko jej punkt początkowy i końcowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, pasażer może dosiąść się i wysiąść na każdym etapie trasy, a nie tylko na jej początku lub końcu.

Aktualnie działania zespołu AutoCentrum.pl skupiają się na pozyskaniu odpowiedzialnych partnerów, z którymi będzie możliwe wspólne wypromowanie inicjatywy. W kręgu zainteresowań znajdują się zarówno instytucje publiczne jak i prywatne.

Istnieje zatem realna możliwość stworzenia w najbliższym czasie alternatywnego rodzaju, który będzie miał realny wpływ na rozwiązywanie problemów ekologicznych i komunikacyjnych w naszym kraju.

Serwis jest dostępny pod adresem: http://www.autocentrum.pl/autostop

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu