Firma Lawson Software uznana za dostawcę najlepszych rozwiązań do zarządzania łańcuchem dostaw podczas konferencji SCMLogistics

Przyznawane corocznie nagrody SCMLogistics Excellence Award są wyrazem uznania dla firm osiągających sukcesy we wdrażaniu najlepszych w swojej klasie strategii zarządzania łańcuchem dostaw

Firma Lawson Software (Nasdaq: LWSN) została jednym z laureatów 4. dorocznego konkursu SCMLogistics Excellence Award i uzyskała tytuł „Dostawcy najlepszych rozwiązań do zarządzania łańcuchem dostaw”. Nagrody zostały wręczone laureatom w Singapurze, podczas zorganizowanej w październiku światowej konferencji 2008 SCMLogistics World. Ta odbywająca się co roku impreza skupia specjalistów ds. rozwiązań, technologii i usług z dziedziny organizacji dostaw i logistyki z całego świata.

W skład komisji sędziowskiej działającej przy Radzie Konsultacyjnej konferencji SCMLogistics (SCMLogistics Advisory Board) weszli teoretycy, praktycy i naukowcy z dziedziny zarządzania łańcuchem dostaw (z ang. supply chain management – SCM). Sędziowie wybrali laureatów tegorocznych nagród spośród setek nominowanych dostawców odnoszących sukcesy we wdrażaniu strategii SCM. Przy ocenie nominowanych firm uwzględniono również następujące dodatkowe kryteria:

  • funkcjonalność i łatwość obsługi rozwiązań oferowanych przez dostawców;
  • wydajność rozwiązań w ocenie klientów;
  • innowacje wprowadzone przez dostawców i podjęte przez nich nowe inicjatywy rynkowe.

– Ta prestiżowa nagroda jest wyrazem uznania dla prezentowanej przez firmę Lawson dogłębnej znajomości branżowych procesów łańcucha dostaw – powiedział David Hope, wiceprezes i dyrektor zarządzający firmy Lawson w regionie Dalekiego Wschodu. – Potwierdza ona również kluczową rolę naszego modelu szybkiego wdrażania zaprojektowanego po to, aby pomóc klientom z docelowych branż w szybszym osiąganiu korzyści – dodał David Hope.

Firma Lawson dostarcza rozwiązania do zarządzania łańcuchem dostaw takim firmom, jak: TAL Apparel, Nippon Paint, BlueScope Steel, Malaysia Dairy, Thai Gypsum i TIPCO Foods. Pakiet Lawson M3 Supply Chain Management został zaprojektowany, aby usprawnić przepływ materiałów w łańcuchu dostaw i zwiększyć jego przejrzystość poprzez zarządzanie planowaniem, tworzeniem harmonogramów, zaopatrzeniem i realizacją działań, co pozwala podnieść poziom usług i zwiększyć rentowność.

Pakiet ten umożliwia obsługę coraz bardziej złożonych łańcuchów dostaw i dużej liczby transakcji. Udostępnia elastyczne narzędzia, które usprawniają proces podejmowania strategicznych decyzji i zarządzania operacyjnego.

Więcej informacji na temat nagrody SCMLogistics Excellence Award można znaleźć na stronie internetowej http://www.terrapinn.com/2008/scmawards/index.stm.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu