Firma Lawson Software uznana za dostawcę najlepszych rozwiązań do zarządzania łańcuchem dostaw podczas konferencji SCMLogistics

przez | 17/11/2008

Przyznawane corocznie nagrody SCMLogistics Excellence Award są wyrazem uznania dla firm osiągających sukcesy we wdrażaniu najlepszych w swojej klasie strategii zarządzania łańcuchem dostaw

Firma Lawson Software (Nasdaq: LWSN) została jednym z laureatów 4. dorocznego konkursu SCMLogistics Excellence Award i uzyskała tytuł „Dostawcy najlepszych rozwiązań do zarządzania łańcuchem dostaw”. Nagrody zostały wręczone laureatom w Singapurze, podczas zorganizowanej w październiku światowej konferencji 2008 SCMLogistics World. Ta odbywająca się co roku impreza skupia specjalistów ds. rozwiązań, technologii i usług z dziedziny organizacji dostaw i logistyki z całego świata.

W skład komisji sędziowskiej działającej przy Radzie Konsultacyjnej konferencji SCMLogistics (SCMLogistics Advisory Board) weszli teoretycy, praktycy i naukowcy z dziedziny zarządzania łańcuchem dostaw (z ang. supply chain management – SCM). Sędziowie wybrali laureatów tegorocznych nagród spośród setek nominowanych dostawców odnoszących sukcesy we wdrażaniu strategii SCM. Przy ocenie nominowanych firm uwzględniono również następujące dodatkowe kryteria:

  • funkcjonalność i łatwość obsługi rozwiązań oferowanych przez dostawców;
  • wydajność rozwiązań w ocenie klientów;
  • innowacje wprowadzone przez dostawców i podjęte przez nich nowe inicjatywy rynkowe.

– Ta prestiżowa nagroda jest wyrazem uznania dla prezentowanej przez firmę Lawson dogłębnej znajomości branżowych procesów łańcucha dostaw – powiedział David Hope, wiceprezes i dyrektor zarządzający firmy Lawson w regionie Dalekiego Wschodu. – Potwierdza ona również kluczową rolę naszego modelu szybkiego wdrażania zaprojektowanego po to, aby pomóc klientom z docelowych branż w szybszym osiąganiu korzyści – dodał David Hope.

Firma Lawson dostarcza rozwiązania do zarządzania łańcuchem dostaw takim firmom, jak: TAL Apparel, Nippon Paint, BlueScope Steel, Malaysia Dairy, Thai Gypsum i TIPCO Foods. Pakiet Lawson M3 Supply Chain Management został zaprojektowany, aby usprawnić przepływ materiałów w łańcuchu dostaw i zwiększyć jego przejrzystość poprzez zarządzanie planowaniem, tworzeniem harmonogramów, zaopatrzeniem i realizacją działań, co pozwala podnieść poziom usług i zwiększyć rentowność.

Pakiet ten umożliwia obsługę coraz bardziej złożonych łańcuchów dostaw i dużej liczby transakcji. Udostępnia elastyczne narzędzia, które usprawniają proces podejmowania strategicznych decyzji i zarządzania operacyjnego.

Więcej informacji na temat nagrody SCMLogistics Excellence Award można znaleźć na stronie internetowej http://www.terrapinn.com/2008/scmawards/index.stm.