Jak chronić aktywa?

 

Ochrona wartości aktywów jest teraz jednym z najważniejszych wyzwań dla zarządzających. W większości funduszy nakładają się obecnie dwa negatywne czynniki: wyniki inwestycyjne i przewaga umorzeń nad wpłatami.W samym październiku 2008 r. spadek wartości aktywów wyniósł 18% (15,4 mld zł). Największy odpływ pieniędzy widać z tradycyjnych funduszy otwartych, z największych TFI na rynku. Na ich tle relatywnie dobrze radzą sobie fundusze alternatywne, o aktywnej polityce inwestycyjnej.

Zdaniem Grzegorza Mielcarka, Członka Zarządu Investors TFI lepiej sprawdza się formuła funduszy zamkniętych (FIZ), które są bardziej odporne na kryzys. Flagowy fundusz Investor FIZ zarobił w październiku blisko 11%, a z nowej emisji certyfikatów pozyskał 14 mln zł. Dzięki temu aktywa wszystkich funduszy zarządzanych przez Investors TFI pozostają na stabilnym poziomie (wzrost o 5% w październiku), mimo dużych spadków w całej branży (-18%). Moda na tworzenie FIZów w ostatnim czasie jest nieprzypadkowa. Patrząc na zestawienie stóp zwrotu wszystkich dostępnych funduszy lokujących aktywa w instrumenty giełdowe widać, że najwyższe zyski przynoszą właśnie FIZy, a także fundusze specjalistyczne. W pierwszej dziesiątce znajdziemy tylko jeden tradycyjny fundusz otwarty (FIO).

  Dziesiątka funduszy, które osiągnęły najwyższe zyski w ostatnich trzech latach

 Fundusz  Zysk%
 Investor FIZ*  142,76
 Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ*  74,36
 Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ*  54,10
 Opera FIZ*  25,40
 KBC Alfa SFIO  18,69
 BPH FIZ Sektora Nieruchomości*  16,04
 Idea Stabilnego Wzrostu FIO  15,55
 Idea Premium SFIO  15,53
 UNIWibid SFIO  15,52
 KBC Gamma SFIO  15,48

 

źródło: www.investors.pl (*wyniki niektórych funduszy podawane są kwartalnie, w takim wypadku okres obejmuje 30.09.2005-30.09.2008, natomiast Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ za okres od 29.07.2005r.-31.10.2008)

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu