Młodzi ludzie – nieodpowiedzialni hedoniści czy pełni ideałów marzyciele?

przez | 14/11/2008

Agencja badawcza Synovate ogłosiła wyniki tegorocznego badania syndykatowego młodych ludzi Young Adults Revealed 2008 przeprowadzonego na osobach w wieku 18 – 24 lat.

Julian Rolfe, manager działu Syndicated Youth Research w Synovate powiedział, że celem badania było sprawdzenie, czy za popularnymi przesądami dotyczącymi młodych ludzi kryje się prawda: „Chcieliśmy dowiedzieć się, czy młodzi ludzie faktycznie są nieodpowiedzialni w kwestiach finansowych, uzależniają się od alkoholu i papierosów, a ich sądy i opinie są bardzo idealistyczne, jak się niektórym osobom wydaje”, mówi Julian Rolfe.

 

Wyniki badania pokazują, że 18-24-latkowie są, w niektórych sprawach, bardzo pragmatyczni. Jeżeli chodzi o pieniądze, więcej niż połowa przebadanych młodych ludzi z całego świata wyraża zainteresowanie swoją sytuacją ekonomiczną, z czego 25% przejmuje się nią bardzo. 87% respondentów stwierdziło, że pieniądze są dla nich ważnym lub bardzo ważnym czynnikiem.

 

W ankiecie znalazło się również pytanie o to, czy młodzi ludzie myślą dużo o planach uzyskania niezależności finansowej: 35% respondentów globalnie stwierdziło, że chcieliby uzyskać niezależność finansową w wieku 22-24 lat, 28% w wieku 25-30 lat, co dziesiąty w wieku 18-21 lat. 17% respondentów w tym wieku twierdzi, że już są niezależni finansowo.

 

Edukacja to priorytet

 Edukacja dla większości młodych to także ważna kwestia. 75% badanych globalnie sądzi, że zakończy swoją edukację do trzydziestki. 17% deklaruje, że edukację już zakończyło, a 3% akietowanych jest zdania, że swojej edukacji nie zakończy nigdy.

 81% badanych przyznaje, że martwi się o swoją karierę. Z tego 46% przejmuje się tą kwestią w znacznym stopniu. Tylko 5% młodych ludzi nie martwi się o swoją zawodową przyszłość w ogóle.

 “Jak widać pogląd mówiący, że młodzi ludzie nigdy nie przykładają dużej wagi do ważnych, odpowiedzialnych spraw takich jak np. bezpieczeństwo finansowe, są bardzo dalekie od prawdy” wyjaśnia Julian Rolfe.

 

Każdy młody to „gadżeciarz”…?

 Ponad trzy czwarte młodzieży na świecie deklaruje posiadanie własnego PC, połowa ma laptopa, a ponad dwie trzecie odtwarzacz MP3. Co druga młoda osoba śledzi również na bieżąco świat nowinek technicznych i kiedy tylko pojawi się coś ciekawego na rynku nabywa sprzęt, nie sugerując się zdaniem innych, ale co ciekawe, 23% respondentów woli poczekać z decyzją o zakupie nowego sprzętu do czasu, aż sprawdzą go inni.

W Polsce prawie wszyscy ankietowani deklarowali, posiadanie telefonu komórkowego, 83% odtwarzacza DVD, a 79% komputera osobistego. Pozostali respondenci przyznali, że planują nabyć te dobra w najbliższej przyszłości. Najbardziej pożądanym sprzętem jest kamera cyfrowa oraz laptop – w przeciągu najbliższych 12 miesięcy aż 61% młodych ludzi deklaruje zakup kamery, a co druga osoba chce nabyć komputer.

Alkohol i papierosy – nieodzownymi atrybutami młodzieży?

Kwestionariusz zawierał także serię pytań dotyczących odczuć młodych ludzi na temat alkoholu. Przy analizowaniu wyników wyszło na jaw kilka interesujących faktów. Przykładowo, 24% badanych twierdzi, że nigdy się nie upiło, w Polsce odsetek ten wyniósł – 17%.

49% respondentów wierzy, że alkohol stanowi zagrożenie dla zdrowia. 8% globalnie przyznało, że upija się przynajmniej raz w tygodniu, w Polsce odsetek ten jest zbliżony i wynosi 7%.

 

Młodzi Polacy piją alkohol, ponieważ lubią jego smak (56%), chociaż wiedzą o jego szkodliwości (43%). Najczęściej wybierane alkohole to piwo jasne (54%), wódka (45%) i wino (40%). Około 10% respondentów w wieku 18-24 lata twierdzi, że nie pije alkoholu w ogóle. Alkohol w pubach czy restauracjach jest konsumowany raz na tydzień lub dwa. Podobnie jest z zakupem alkoholu w sklepach.

“Młodzi ludzie są postrzegani, jako banda pijanych, odurzających się ludzi. Nie mówię, że młodzi ludzie nigdy się nie upijają, ale odsetek tych, którzy robią to regularnie jest relatywnie niski.” kontynuuje Rolfe.

Większość młodych ludzi wierzy, że z różnych powodów, palenie nie jest dobre. Na przykład 57% badanych wspomniało, że nigdy w życiu nie zapaliło papierosa (w Polsce 50%), podczas gdy 12% twierdzi, że kiedyś paliło, ale rzuciło. 62% respondentów czuje, że palenie nie jest fajne. Tylko 31% przyznaje, że pali regularnie.

Informacje o badaniu:

Young Adults Revealed 2008 to globalne, syndykatowe badanie przeprowadzone przez dział badań młodzieży Synovate, OnePointNine. Nazwa tego działu pochodzi od wartości 1,9 na skali Richtera, oznaczającej najniższy poziom aktywności sejsmicznej odczuwalnej przez ludzki organizm.

 

OnePointNine wnosi ten sam poziom wrażliwości do odkrywania, rozumienia i analizowania globalnych zachowań w specyficznych stadiach życia człowieka. Zespół badawczy OnePointNine przeprowadza także szczegółowe badania ad hoc dotyczące poszczególnych marek.

 

W badanie Synovate “ Young Adults Revealed 2008” wzięło udział ponad 12 tysięcy respondentów w wieku 18 -24 lata z 26 krajów, w tym m. in. z USA, Wielkiej Brytanii, Rosji, Norwegii, Szwecji, Polski i Japonii. Badanie zostało przeprowadzone w I i II kwartale 2008 roku.

 

W Polsce badanie Young Adults Revealed zostało zrealizowane na próbie N=430 osób metodą wywiadu internetowego (CAWI) w czerwcu 2008 roku. Kwestionariusz składał się z 85 pytań podzielonych 6 sekcji: najlepsze marki, socjalizacja, technologia i komunikacja, media, środowisko, wygląd i moda.