HAWE podpisuje kluczową umowę

przez | 14/11/2008

 

Spółka HAWE S.A. poinformowała, że zależna w 100% PBT Hawe Sp. z o.o. podpisała umowę z Huawei Polska dotyczącą dostawy i instalacji urządzeń transmisyjnych o dużej przepływowości w technologii DWDM. Jak podano w komunikacie, PBT Hawe zakłada, że wartość umowy w zakresie podstawowego wyposażenia bazowej sieci optycznej na wschodniej części sieci (II etap) wyniesie około 1,5 mln USD. Kwotę tę powiększać będą nakłady na wyposażenie systemu w przyłącza operatorskie – łączne nakłady mogą przekroczyć 5 mln USD. Zawarta umowa jest kluczowa, dla uruchomienia usługi transmisji danych w kończonym II etapie budowy szkieletowej sieci światłowodowej.

Jak podała spółka HAWE S.A. w komunikacie giełdowym, „zawarta umowa ma charakter ramowy i dotyczy dostawy a następnie instalacji urządzeń transmisyjnych o dużej przepływności w technologii DWDM”. 

 

Kluczowa umowa

System przeznaczony będzie do wyposażenia aktualnie oddawanych do eksploatacji odcinków sieci światłowodowej, wykonanych w ramach realizacji II etapu budowy ogólnopolskiej sieci teletransmisyjnej. 

II etap oznaczono kolorem zielonym

– „Większość z nakładów raportowanych w komunikacie giełdowym spółka poniesie do 2012 roku, co związane jest z oddawanych kolejnych etapów rozbudowy systemu transmisyjnego wynikających przede wszystkim z oczekiwanego wzrostu zapotrzebowania na transfer danych przez naszych klientów” – mówi Jarosław Janiszewski, prezes HAWE S.A.. 

 

Kontynuacja dobrej współpracy

Zawarta umowa jest kontynuacją i rozwinięciem współpracy między oboma spółkami w wyniku której w 2007 roku zainstalowano system DWDM na zachodniej części sieci HAWE (I etap). „Jednocześnie uregulowany zostanie szereg aspektów eksploatacji wcześniej zakupionego sprzętu, w tym m.in. zasady rozbudowy sieci o nowe usługi i węzły, rozszerzenie gwarancji, zasady świadczenia serwisu pogwarancyjnego” – czytamy w komunikacie.

– „Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy z firmą Huawei są bardzo dobre i nie mamy wątpliwości, że dostarczony sprzęt będzie najwyższej jakości, zaś oferta cenowa atrakcyjna” – mówi Prezes PBT HAWE Sp. z o.o., Wiesław Baług. – „Do dotychczasowej współpracy nie mamy żadnych zastrzeżeń, zaś Huawei dał się poznać jako sprawdzony i solidny partner biznesowy” – dodaje Prezes Baług. 

 

Urządzenia przeznaczone do budowy szkieletowej sieci transmisyjnej DWDM, jakich dotyczy umowa pozwalają w maksymalnej konfiguracji na transmisję danych z przepływnością 400 Gb/s na pojedynczej parze włókien światłowodowych pomiędzy węzłami sieci. System umożliwia przesyłanie jednocześnie do 40 fal optycznych o przepływności 10 Gb/s każda. Możliwe jest także oferowanie  mniejszych przepływności – 1 lub 2,5 Gb/s.  

 

Technologie DWDM szansą dla nowych operatorów

Technologie optyczne, takie jak DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), pozwalają firmom telekomunikacyjnym na zwiększenie przepływności, dzięki czemu mogą one skokowo zwiększać swoją rentowność. System DWDM  pozwala na zastosowanie wielu fal optycznych (o różnych długościach) w jednym włóknie światłowodowym.

Zastosowanie systemu DWDM pozwala m.in. na dzierżawę pojedynczej fali świetlnej (tzw. lambda), w oparciu o którą klient instaluje własny sprzęt transmisyjny dostosowując parametry transmisji ściśle do własnych potrzeb. Jednocześnie system umożliwia dynamiczne zarządzanie pasmem transmisyjnym, dzięki czemu możliwe jest realizowanie nawet krótkotrwałego zapotrzebowania użytkownika na zwiększone usługi transmisyjne, pojawiające się w ściśle określonym momencie czasu. 

Najwięksi operatorzy telekomunikacyjni na świecie rozwijają technologie DWDM, jednakże największe możliwości mają nowi dostawcy usług komunikacyjnych. To oni są pierwszymi, którzy udostępnią tanie i dynamicznie konfigurowane pasmo w atrakcyjnej cenie. 

 

HAWE S.A. konsekwentnie realizuje strategię

HAWE S.A. kontynuuje realizację strategii, zakładającej skoncentrowanie się na budowie, dzierżawie i sprzedaży infrastruktury teletransmisyjnej (rurociągów teletechnicznych i włókien światłowodowych) operatorom telekomunikacyjnym oraz dużym klientom korporacyjnym. Grupa Kapitałowa HAWE konsekwentnie realizuje plan budowy sieci światłowodowej, z wykorzystaniem której zamierza realizować strategię „operatora dla operatorów”.  Aktualnie realizowany jest drugi etap inwestycji, który obejmuje 

budowę linii światłowodowej na całej tzw. „ścianie wschodniej” Polski, w relacji Gdańsk – Olsztyn – Suwałki – Białystok – Biała Podlaska – Lublin – Zamość – Tarnów – Kraków. 

Zakończenie całości projektu (budowa dwóch pierścieni światłowodowych) przewidziane jest w 2011 roku. PBT HAWE Sp. z o.o. już teraz dysponuje odcinkiem 1.300 km działającego światłowodu. W najbliższym czasie ma zostać dokończony kolejny etap (około 1.450 km), finansowany w znacznej części ze środków pozyskanych z emisji akcji przeprowadzonej przez HAWE S.A. w marcu tego roku. Docelowo zaś Grupa Kapitałowa HAWE będzie posiadać własną infrastrukturę o długości blisko 4.000 km. Będzie ona przechodzić przez największe polskie aglomeracje i dochodzić do przejść granicznych na granicach Państwa. Umożliwi to realizację transferu ruchu teleinformatycznego wschód – zachód i północ – południe.