BIZNES KROK PO KROKU

przez | 14/11/2008

 

Konfederacja Pracodawców Polskich włącza się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce – ogólnoświatowej inicjatywy promującej ideę działalności gospodarczej wśród młodzieży. Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, Andrzej Malinowski, jest członkiem Komitetu Honorowego tego ważnego wydarzenia.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości odbędzie się w dniach 17 – 23 listopada w całej Polsce. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodzieży do podejmowania inicjatyw społecznych i zakładania własnego biznesu. Uczestnictwo Polski w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości koordynuje Komitet Honorowy pod przewodnictwem Wicepremiera Waldemara Pawlaka. Konfederacja Pracodawców Polskich oraz jej członkowie opracowali zróżnicowany program promujący ideę przedsiębiorczości. – Udział w tych przedsięwzięciach pomoże przybliżyć uczestnikom problematykę przedsiębiorczości, poszerzyć ich wiedzę o praktyce funkcjonowania nowoczesnych organizacji biznesowych, wykorzystania możliwości, jakie stwarza podejmowanie własnej działalności gospodarczej – uważa Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich. 

18 listopada br. w siedzibie KPP odbędą się warsztaty ekonomiczne pod nazwą „Alfabet młodego przedsiębiorcy”. Do udziału  zaproszeni zostali m.in.: Patryk Strzelewicz – młody przedsiębiorca, właściciel firmy Q-workshop produkującej kości do gier, laureat wyróżnienia „Przedsiębiorca roku 2007” przyznawanego przez Ernst&Young, prof. dr hab. Artur Nowak-Far – ekspert z dziedziny prawa gospodarczego, Mirosława Kubas-Paradowska – specjalistka od kreowania wizerunku oraz dyrektor departamentu z Banku Gospodarstwa Krajowego.

 – Trwające od kilku tygodni zamieszanie w światowym systemie finansowym pokazało, jak ważne są działania, które umożliwiłyby w przyszłości uniknięcie podobnych sytuacji lub zminimalizowanie ich skutków. Aby tak się stało, niezbędna jest ekonomiczna edukacja i przygotowanie do pracy w gospodarce młodych, dynamicznych, efektywnych menedżerów. Dlatego konieczne jest upowszechnianie przedsiębiorczości i wiedzy ekonomicznej – uważa Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich.

Wydarzenia, organizowane przez członków KPP i skierowane do młodzieży, będą odbywały się w formie „drzwi otwartych” w firmach. Takie przedsięwzięcie zorganizuje Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. oraz Fortum Częstochowa. Program przewiduje także wykłady: w Banku Gospodarstwa Krajowego na temat roli banków państwowych oraz na Politechnice Częstochowskiej związane z branżą energetyczną (przygotowane przez Fortum Częstochowa). Związek Pracodawców Dolnego Śląska zorganizuje cykl szkoleń dla studentów na temat innowacyjności w biznesie, a PGNiG umożliwi m.in. zwiedzanie Muzeum Gazownictwa w Warszawie. 

Celem spotkań młodzieży z przedsiębiorcami i menedżerami będzie popularyzacja zasad funkcjonowania firm w gospodarce wolnorynkowej. Powinno to pomóc młodych ludziom w zrozumieniu istoty przedsiębiorczości biznesowej, strategii rozwojowych firm, specyfiki pracy w konkretnych firmach oraz wagi ryzyka podejmowanego przez przedsiębiorców. 

– Nasz udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości traktujemy jako ważny element strategii propagowania nowoczesnych metod zarządzania kadrami i procesami produkcyjnymi. Jesteśmy przekonani, że wydarzenia, które przygotowali Członkowie Konfederacji Pracodawców Polskich, będą cieszyły się powodzeniem, gdyż dołożyli starań, aby były urozmaicone i atrakcyjne – dodał Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich.

Więcej informacji na http://www.kpp.org.pl/index.html?id=371&m=1