Zmiany w Zarządzie Lumeny

 

Rada Nadzorcza Lumeny 24.09.2008 podjęła uchwałę powołującą Jolantę Malak na Wiceprezesa Zarządu, zaś uchwałą z 14.10.2008 powołała Ewę Bomersbach-Skarżyńską na Członka Zarządu Spółki. Na dotychczasowych stanowiskach pozostają: Anna Kochańska-Bernat (Wiceprezes Zarządu) i Tadeusz Browarek (Prezes Zarządu). W styczniu 2009 r. do Zarządu Lumeny dołączy kolejna, piąta osoba.

Jolanta Malak będzie nadzorować prace pionu handlowego, odpowiedzialnego za pozyskiwanie i utrzymanie Klientów w dotychczas obsługiwanych segmentach rynku oraz za ekspansję na nowe dla Spółki obszary. Wcześniej przez 14 lat pracowała w Hewlett Packard Polska, gdzie m.in. powierzono jej zadanie zbudowania grupy zajmującej się sprzedażą software’u HP. Po połączeniu HP z firmą Compaq została dyrektorem działu sprzedaży produktów dla rynku enterprise. Od 2004 roku była w HP Polska dyrektorem działu odpowiadającego za obsługę największych firm sektora finansowego.

„Moja misja to zwiększenie sprzedaży usług, w oparciu o sprawdzone rozwiązania software’owe oferowane przez Lumenę. Będziemy kontynuować rozwój Lumeny, ale i jej tradycje, oparte na długoletnim doświadczeniu w pracy na rynku teleinformatycznym w Polsce” – deklaruje Wiceprezes Zarządu Jolanta Malak.

Ewa Bomersbach-Skarżyńska jest związana z Lumeną od 1999 roku, poprzednio zajmowała stanowisko Dyrektora Generalnego. Jako Członek Zarządu odpowiadać będzie za rozwój obszaru kompetencyjnego i technologicznego w spółce oraz za jej aktywność marketingową.

„Zarząd w aktualnym, większym składzie to nowe siły i kompetencje kierownictwa Lumeny. Kontynuujemy wcześniej rozpoczęte działania, mające na celu dostosowanie struktury organizacyjnej i modelu zarządzania spółką do szybko zmieniających się realiów rynkowych. Nowe kompetencje pomogą nam lepiej sprostać wymogom nowoczesnego rynku IT oraz zaostrzonej walce konkurencyjnej” – zapowiada Tadeusz Browarek, Prezes Zarządu Lumeny.

Lumena skutecznie wzmacnia usługowy profil działalności. Obecnie jest usługodawcą nie tylko w obszarze produktów Hewlett Packard, produktów Microsoft, wdrożeń systemów ERP, ale prowadzi również projekty usługowe oparte na rozwiązaniach takich firm jak Cisco Systems czy Oracle. W 2007 roku spółka została partnerem IBM, Unisys, SUN, EMC i VMWare. Jest też gold partnerem firmy Novell.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu