Wzrostowe III kwartały Śnieżki

 

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. opublikowała skonsolidowany raport za III kwartał 2008 roku.

Dobra kondycja Grupy Kapitałowej opiera się między innymi na wynikach sprzedaży. Przychody netto ze sprzedaży po dziewięciu miesiącach 2008 roku wyniosły 435,9 mln zł. Grupa odnotowała sprzedaż w Polsce na poziomie 291,4 mln zł – co oznacza wzrost o 6,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – zaś o 16,1% wzrosła, z poziomu 124,4 mln zł rok wcześniej, sprzedaż zagraniczna.

Bardzo dobry wynik Grupa odnotowała na działalności operacyjnej – zysk operacyjny wyniósł 54,9 mln zł, co oznacza dynamikę rzędu 111,4% w stosunku do takiego samego okresu roku 2007. Zysk netto po trzech kwartałach 2008 roku ukształtował się na poziomie 41,5 mln zł – aż 13,3 mln zł więcej niż po trzech kwartałach roku poprzedniego.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, znaczna część zysku przeznaczana jest na inwestycje (np.: budowa fabryki w Rumunii). Śnieżka inwestuje również w nowe technologie, doskonaląc i unowocześniając swoje produkty. 

Wzrost przychodów i zysku netto ma też wpływ na politykę dywidendy. W poprzednich latach Śnieżka wypłacała 25% zysku w formie dywidendy, obecnie około 50% zysku. W 2008 roku Śnieżka wypłaciła dywidendę w wysokości 1,1 zł na akcję.

Poza tym, w sierpniu Śnieżka rozpoczęła skup akcji własnych, który potrwa do września 2009. W tym czasie Spółka – uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – może nabyć do 1,38 mln akcji, tj. do 10% kapitału, na GPW i poza rynkiem giełdowym.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu