PROLOGIS INFORMUJE O REZYGNACJI CEO I INICJATYWACH STRATEGICZNYCH PODEJMOWANYCH W ODPOWIEDZI NA SYTUACJĘ RYNKOWĄ

 

ProLogis (NYSE: PLD), największy na świecie właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych, poinformował, że Jeffrey H. Schwartz zrezygnował z piastowania funkcji chairman i chief executive officer.W związku z rezygnacją Schwartza, Walter C. Rakowich, poprzedni prezes i chief operating officer firmy, został mianowany przez Radę Powierniczą chief executive officer oraz został członkiem Rady. Stephen L. Feinberg, przewodniczący Rady, podjął się roli prezesa Zarządu.

„W imieniu Zarządu ProLogis oraz całej globalnej organizacji chciałbym podziękować Jeffowi za jego wizję i przywództwo. Jeff odegrał kluczową rolę w naszej międzynarodowej ekspansji i wiele osiągnął w ciągu 14 lat spędzonych z firmą,” powiedział Feinberg. „W obliczu niekorzystnej sytuacji gospodarczej spowodowanej przez zawirowania na rynku kredytów oraz ich negatywnego wpływu na warunki biznesowe na całym świecie, Walt wykorzysta swoje bogate doświadczenie na rynku nieruchomości, obejmujące kwestie operacyjne jak również finansowe. Razem, członkowie zarządu są przygotowani do podejmowania trudnych decyzji niezbędnych do umożliwienia firmie przetrwania kryzysu i utrzymania wiodącej pozycji na rynku.”

 

Rakowich pełnił funkcję prezesa i chief operating officer ProLogis od roku 2005 do teraz. W latach 1999 – 2004 zajmował stanowisko chief financial officer. Ponadto piastował różne stanowiska regionalne, między innymi dyrektora regionu Środkowo-Atlantyckiego w latach 1995 – 1998. Przed dołączeniem do ProLogis, po ukończeniu studiów MBA w Harvard Business School Rakowich pełnił szereg funkcji w firmie Trammell Crow Company w Los Angeles.

Rakowich powiedział, „Zespół zarządzający wspólnie opracował solidny plan mający na celu poprawę pozycji firmy. Jestem przygotowany, by razem z naszym zespołem stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Jesteśmy przekonani, że obecna cena akcji znacząco zaniża wartość spółki, i chcemy to udowodnić czynami, a nie tylko słowami. Zarówno Rada jak i cały zespół zarządczy czują się zobowiązani do znacznego podniesienia rzeczywistej wartości firmy dla wszystkich interesariuszy.”

„Budowanie pozycji ProLogis jako globalnego lidera wśród dostawców obiektów logistycznych dało mi wiele satysfakcji,” powiedział Schwartz. „Dzisiejsza sytuacja na rynku wymaga obniżania wartości aktywów, zarządzania kosztami i zwiększenia wydajności operacyjnej. Jestem przeświadczony, że zarząd poradzi sobie z tymi zadaniami pod przywództwem Walta.”

Obniżenie dywidendy poprawi płynność 

Zarząd przyjął docelową wartość nowej aktualizowanej dywidendy za rok 2009 na poziomie 1,00 USD od akcji zwykłej, zależnie od sytuacji na rynku i wymagań REIT w zakresie dystrybucji zysków. Nowa stawka zastępuje poprzednio ogłoszoną na 2009 r. kwotę na poziomie 2,28 USD od akcji i stanowi redukcję o 52 % w stosunku do kwoty 2,07 USD od akcji zadeklarowanej w trakcie 2008 r. Działanie to umożliwi firmie zatrzymanie dodatkowego kapitału, który można będzie wykorzystać do spłaty zobowiązań i wzmocnienia bilansu.

Planowane wstępne obniżenie kosztów ogólnych i administracyjnych rzędu 20 – 25 %

Firma poinformowała również, że w odpowiedzi na trudne warunki gospodarcze, w najbliższym okresie ograniczy koszty ogólne i administracyjne o 20 do 25% poprzez redukcję zatrudnienia i ograniczenie wydatków biznesowych. „Bez wątpienia, rynek kredytów i ogólne warunki rynkowe dają nam jasno do zrozumienia, że musimy znacząco obniżyć wydatki,” powiedział William E. Sullivan, chief financial officer. „Trudne czasy wymagają trudnych wyborów, a my jesteśmy w trakcie wdrażania naszego planu oszczędnościowego.”

 

Nowe projekty wstrzymane do czasu poprawy sytuacji rynkowej

Firma poinformowała, że zamierza ukończyć rozpoczęte już projekty budowlane. Jednak w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym firma nie przewiduje żadnych nowych projektów i nie będzie starać się wchodzić na żadne nowe rynki zanim nie nastąpi poprawa sytuacji rynkowej i odzyskanie płynności.

Firma zorganizuje spotkanie dla inwestorów w celu szczegółowego omówienia planu

Firma przedstawi więcej szczegółowych informacji o swoich planach na spotkaniu dla inwestorów, które odbędzie się w New York Palace w czwartek, 13 listopada, w godzinach od 8:30 do 10:30am ET (czasu wschodniego). Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu osobiście, mogą skorzystać z połączenia telefonicznego pod numerem (800) 768-6569 dla połączeń krajowych bądź (785) 830-7992 dla połączeń międzynarodowych (hasło 9027242) albo obejrzeć webcast dostępny na stronie www firmy pod adresem http://ir.prologis.com/ w dziale „Presentations and Webcasts”. Archiwalne nagrania audio i webcasty będą dostępne po godzinie 13:30 czasu wschodniego w czwartek 13 listopada i pozostaną na stronie do czasu publikacji aktualizacji materiałów. Aby odsłuchać przebieg spotkania, należy zadzwonić pod numer (888) 203-1112 dla połączeń krajowych bądź (719) 457-0820 dla połączeń międzynarodowych i wprowadzić hasło 9027242.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu