Porozumienie 3S z Województwem Śląskim

 

3S Śląskie Sieci Światłowodowe podpisały z Województwem Śląskim porozumienie o współpracy nad realizacją „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”. Pierwszym etapem projektu jest inwentaryzacja infrastruktury szerokopasmowej na Śląsku. Porozumienie dotyczy lat 2008-2015.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego porozumienia. Pracujemy dla sektora samorządowego  i zdajemy sobie sprawę z jego ogromnych potrzeb. Liczymy, że będzie to początek współpracy z Województwem Śląskim, a nasza infrastruktura zostanie jeszcze efektywniej wykorzystana. Idea całego projektu jest zbieżna z założeniem naszego biznesu – zbudowaliśmy sieć, która stanowi nasz wkład w rozwój technologiczny całego regionu – mówi Jacek Groyecki, wiceprezes 3S.

Celem pierwszego etapu prac jest zidentyfikowanie tzw. białych plam na mapie regionu, czyli punktów o słabym dostępie do Internetu, oraz rozpoznanie barier w rozwoju usług szerokopasmowych. Działania te koordynuje Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, które zaprosiło do współpracy operatorów telekomunikacyjnych oraz jednostki administracji samorządowej. Od wyników inwentaryzacji zależeć będą dalsze decyzje w sprawie rozwoju kolejnych obszarów współpracy. 

3S udostępnia swoją,  liczącą ponad 500 km, sieć światłowodową  operatorom, przedsiębiorstwom oraz instytucjom. Świadczy usługi dzierżawę włókien światłowodowych, transmisję danych między lokalizacjami oraz operatorskiego dostępu do internetu. 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu