Nowa usługa dla klientów AB SA

AB S.A. – jeden z największych dystrybutorów IT i elektroniki użytkowej w Europie Środkowo-Wschodniej poinformował o wprowadzeniu usługi eFaktura dla swoich klientów. Proponowane przez AB S.A. rozwiązanie zapewnia szybki i wygodny dostęp do wystawionych faktur po zalogowaniu się do systemu sprzedaży ABonline oraz bezpieczeństwo ich pobierania.

Z eFaktury może skorzystać każdy klient AB S.A., który posiada dostęp do systemu sprzedaży ABonline. W tym celu należy wypełnić oświadczenie o akceptacji otrzymywania faktur elektronicznych oraz podać adres e-mail na który będą wysyłane powiadomienia o udostępnieniu eFaktury na serwerze AB. Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych może być złożone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy własnego kwalifikowanego certyfikatu. Druki oświadczenia dostępne są na stronie www.ab.pl oraz w ABonline (zakładka Należności). 

„Mamy nadzieję, że nasi partnerzy i klienci będą zadowoleni z wprowadzenia nowej usługi, która ma na celu poprawienie wygody i jakości obsługi oraz konkurencyjności naszej firmy. Stosowanie tego rozwiązania wpływa na zwiększenie szybkości obiegu dokumentów oraz zmniejszenie kosztów, które jest związane z zaprzestaniem wystawiania, przesyłania oraz przechowywania faktur w formie papierowej” – powiedział Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A. 

Szczegółowe informacje na temat eFaktur dostępne są na stronie internetowej: www.ab.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu