Link4 nie obraża

przez | 13/11/2008

 

Komisja Etyki Reklamy działająca przy Radzie Reklamy po raz kolejny oddaliła skargę na treść reklamy Link4. Tym razem sprawa dotyczyła promocyjnego e-mailingu pod tytułem „0% prowizji dla agenta”.

Zdaniem skarżącego reklama ośmieszała wizerunek agenta ubezpieczeniowego oraz godziła w jego prawo do wynagrodzenia.  Komisja Etyki Reklamy uznała, że reklama Link4 nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy ani obowiązujących przepisów prawa. Użyte w reklamie stwierdzenia „Agenci ubezpieczeniowi cierpią”, „już nie płacą prowizji Agentów [Kierowcy]” czy „zaoszczędzili [Kierowcy] po kilkaset złotych”, nie wprowadzają konsumentów w błąd i nie dyskredytują ani nie ośmieszają agentów ubezpieczeniowych.