Grupa Bakalland kończy restrukturyzację

 

Grupa Bakalland, lider rynku bakalii w Polsce w kolejnym kwartale pokazała wzrost wyników finansowych. W opublikowanym raporcie za I kwartał roku obrachunkowego 2008/2009 Spółka poinformowała, że wartość sprzedaży po 3 pierwszych miesiącach roku finansowego ( VII – IX ) wyniosła 33,355 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Zysk EBITDA ( zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację ) w I kwartale wzrósł o ponad 96 proc. do poziomu 2.3  mln zł. Z poziomu 1,175 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku fiskalnego

Bakalland konsekwentnie realizuje przyjętą strategię, wykorzystując efekt skali i w dalszym ciągu poprawia wydajność i zyskowność. W opublikowanym raporcie Grupa Bakalland nadal pokazuje wzrost przychodów ze sprzedaży, nie mniejszy niż wzrost całego rynku, który jest szacowany na ok. 7%

Dzięki systematycznej budowie nowych kategorii produktów, restrukturyzacji firm przejętych z  wykorzystaniem już posiadanych departamentów.

Grupa Bakalland znacząco zwiększa  zyskowność. Zysk netto ukształtował się na poziomie 195 tys. zł, przy stracie 34 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

– Na osiągnięte wyniki największy wpływ miała dyscyplina kosztowa, jaką stosujemy w całej grupie kapitałowej – mówi Prezes Bakallandu, Marian Owerko. – Pojawiły się też efekty działań dotyczących restrukturyzacji produkcji i zatrudnienia, które zostały zapisane w strategii Spółki – dodaje Prezes Owerko. 

Wyniki restrukturyzacji są widoczne zwłaszcza na poziomie zysku EBITDA, który wzrósł o ponad 96 proc. do poziomu 2,3 mln zł. 

Spółka nie zapomina również o inwestycjach. – „Kończymy proces rozbudowy i modernizacji zakładu w Janowie Podlaskim” – mówi Prezes Owerko. –„Dzięki temu już za 3 miesiące będziemy mogli się pochwalić jednym z najnowocześniejszych zakładów w Europie, który będzie produkował poza marką Bakalland  marki własne na potrzeby polskich i zagranicznych odbiorców” – tłumaczy Marian Owerko. – „Uważamy, że jest to najlepsza strategia zabezpieczenia wartości dla akcjonariuszy, w sytuacji gdy trudno przewidzieć rozwój sytuacji na światowych rynkach” – dodaje prezes Owerko. 

Celami strategicznymi Grupy Bakalland do 2010 roku jest osiągnięcie bez uwzględniania przyszłych ewentualnych akwizycji obok poziomu 300 mln zł przychodów, również zwiększenie wartościowych udziałów w rynku bakalii detalicznych do 30-35 proc. przy znaczącym wzmocnieniu rozpoznawalności marki Bakalland. Grupa chce również nadal rozwijać asortyment poprzez wykorzystanie marki Bakalland, oraz stworzenie na bazie marki Orico czołowego polskiego brandu w segmencie zdrowej żywności. Spółka rozpoczęła również starania by równolegle następował wzrost produkcji marek własnych dla odbiorców nie tylko w Polsce ale również w Europie zarówno wschodniej jak i zachodniej. Kolejne raporty kwartalne Spółki na poziomie skonsolidowanym potwierdzają już stopniową realizację tych celów.

Cele Grupy Bakalland do 2010 roku (bez akwizycji):

Przychody ze sprzedaży 300 mln PLN

Udziały wartościowe  w rynku bakalii detalicznych do 30-35% przy znaczącym wzmocnieniu rozpoznawalności marki Bakalland

Rozwój asortymentu poprzez wykorzystanie marki Bakalland

Stworzenie na bazie marki Orico czołowego polskiego brandu w segmencie zdrowej żywności.

Równoległy wzrost produkcji marek własnych dla odbiorców nie tylko w Polsce ale również w Europie zarówno wschodniej jak i zachodniej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu