Nieodrzucone weto może zaszkodzić prywatyzacji

 

Krajowa Izba Gospodarcza z niepokojem przyjęła informacje o nie odrzuceniu przez Sejm weta Prezydenta do przyjętej w czerwcu 2008r. ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz zmianie niektórych innych ustaw. „Brak podpisu Prezydenta pod tą nowelizacją może oznaczać zahamowanie procesu prywatyzacji w Polsce” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Niepokojące z punktu widzenia przyjmowania ustaw korzystnych dla gospodarki jest współdziałanie SLD – PIS przy blokowaniu tak ważnego projektu ustawy, jakim jest nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz zmianie niektórych innych ustaw. Środowisko przedsiębiorców ma nadzieję, że ta sytuacja jest jednostkowa, a w przyszłości przy podejmowaniu tego typu decyzji dobro gospodarki weźmie górę nad doraźnymi  korzyściami politycznymi.

„Warto podkreślić, że nowelizacja regulowała nie tylko wysokość pensji menedżerów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ale wprowadzała wiele innych pozytywnych rozwiązań, o których często się zapomina używając potocznego określenia „ustawa kominowa” – mówi Andrzej Arendarski.

Najważniejsze z punktu widzenia gospodarki rozwiązania ujęte w nowelizacji dotyczyły wprowadzenia rozwiązań prawnych przyspieszających proces prywatyzacji oraz generalnej zasady jawności procesów prywatyzacyjnych od momentu ich wszczęcia aż do zakończenia. Publikacja danych zgodnie z przedstawioną przez MSP propozycją pozwoliłaby na pewnego rodzaju „społeczną” kontrolę prywatyzacji i mogłaby zapobiec ewentualnym nadużyciom i zjawiskom korupcjogennym. 

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej uproszczenie sprzedaży pakietów mniejszościowych umożliwiłoby sprawną sprzedaż małych pakietów, które nie generują wysokich zysków z dywidend, dokańczając tym samym prywatyzację tego typu podmiotów. Kolejnym dobrym rozwiązaniem zawetowanej nowelizacji było również  rozszerzenie możliwości dokonywania bezpłatnego przekazywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa zainteresowanym jednostkom samorządu terytorialnego.

Obecnie Skarb Państwa ma nadal udziały w aż ponad 1200 spółkach. W ostatnich latach prywatyzacja znacznie przyhamowała. W latach 2006-2007 wpływy z prywatyzacji osiągnęły rekordowo niski poziom, czego przykładem jest m.in. fakt, że w 2006 r. polski rząd osiągnął najniższe wpływy z prywatyzacji po 1989 r.

Krajowa Izba Gospodarcza wielokrotnie postulowała o zniesienie restrykcyjnych zapisów ustawy o „kominowej” i wyrażała poparcie dla propozycji powiązania zarobków prezesów spółek państwowych z ich wynikami. Obecne ograniczenia powodują brak możliwości pozyskania odpowiednio doświadczonej kadry menadżerskiej. Nie można również premiować ich dobrego zarządzania. Dochodzi też do kuriozalnych sytuacji, w których menadżerowie zarządzający zarabiają mniej niż ich podwładni, których ustawa „kominowa” nie obejmuje.

Warto również podkreślić, iż celem nowelizacji było również uporządkowanie przepisów ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, do którego w świetle weta Prezydenta również nie dojdzie w najbliższym czasie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu