Juniper Networks wprowadza rozwiązania infrastrukturalne dla ośrodków przetwarzania danych

przez | 10/11/2008

 

Firma Juniper Networks Inc. (NASDAQ: JNPR), lider w branży sieci o wysokich parametrach wprowadziła swoje nowe rozwiązania infrastrukturalne dla ośrodków przetwarzania danych (ang. – Data Center Infrastructure Solutions) mające przyśpieszyć działania z zakresu konsolidacji ośrodków, wirtualizacji serwerów i proekologiczności informatyki. Juniper Networks Data Center Infrastructure Solutions mogą zdecydowanie zmniejszyć skomplikowanie sieci i całkowity koszt posiadania systemów nawet o 52 procent od strony nakładów inwestycyjnych, do 44 procent od strony kosztów zasilania, do 44 procent w wypadku chłodzenia i do 55 procent jeżeli chodzi o powierzchnię zajmowaną przez stojaki w ośrodku przetwarzania danych. Dzięki rozwiązaniom Junipera klienci mogą uprościć eksploatację, zwiększyć elastyczność i sprawność co pozwoli na szybsze wdrażanie nowych aplikacji i usług.  

 

Liderzy w każdej branży są coraz silniej uzależnieni od swojej infrastruktury informatycznej, szczególnie gdy chodzi o rozrost firmy i zwiększanie przychodów. Aby utrzymać konkurencyjność, muszą niezawodnie zapewniać stale rosnącej liczbie użytkowników dostęp do aplikacji i usług, jednocześnie przy tym zmniejszając swoje koszty. Jednakże w świecie ośrodków przetwarzania danych występują ograniczenia ze strony już posiadanych systemów starej daty, których nie daje się rozbudowywać w zakresie narzucanym przez wzrost potrzeb informatycznych i przy posiadanych mocach przyłączeniowych zasilania. Juniper w unikalny sposób podchodzi do tych problemów swoimi Rozwiązaniami infrastrukturalnymi dla ośrodków przetwarzania danych, które umożliwiają szybkie tworzenie niezawodnych i bezpiecznych środowisk, w których potem można wprowadzać konsolidację, automatyzację i wirtualizację procesów biznesowych. 

 

Podejście Junipera do ośrodków przetwarzania danych, obejmujące obszary przełączania, kierowania i zabezpieczania ruchu, realizowane w ramach pojedynczego sieciowego systemu operacyjnego – JUNOS® – ma wsparcie strategicznego partnera – firmy IBM – i klientów takich, jak AdvancedMD Software Inc., AOL, Commerce Bank i Laboratorium Neuroobrazowania (LONI) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA). Relacje klientów i partnerów w postaci nagrań filmowych można obejrzeć pod adresem www.juniper.net/datacenter.   

„Powszechna dostępność sieci w połączeniu z możliwościami zapewniania w sieciach szerokopasmowych przewidywalnej jakości dla użytkowników pozwala działom informatyki zmieniać architekturę wykorzystywanych ośrodków przetwarzania danych. Nowe rozwiązania techniczne pozwalają organizacjom wykorzystywać możliwości centralizacji systemów informatycznych, ale to prowadzi do ich komplikowania. Współczesny rynek wymusza na firmach uelastycznianie ośrodków i nie ma wątpliwości, że krytyczną rolę w tym zakresie musi odgrywać sieć” – stwierdziła Cindy Borovick, wiceprezes do spraw badań w IDC. „Podejście Junipera otwiera drogę innowacyjności operacyjnej, która umożliwi firmom uruchamianie usług szybko i ekonomicznie, dzięki czemu sprostają wymaganiom stawianym nowoczesnym ośrodkom przetwarzania danych”.

„Juniper ma udokumentowaną historię umożliwiania dynamicznym przedsiębiorstwom bezkompromisowego rozszerzania ich sieci” – powiedział Mike Banic, wiceprezes ds. marketingu w Grupie platform ethernetowych w Juniper Networks. „Obecnie doświadczenia zdobyte podczas strategicznych krytycznych wdrożeń na całym świecie przenosimy na obszar ośrodków przetwarzania danych. Nasze rozwiązania zwiększają możliwości działania firm, zapewniając im wybór i możliwość zmniejszania skomplikowania i kosztów zarządzania sieciami w ośrodkach przetwarzania danych, co pozwoli im na osiągnięcie maksymalnego zwrotu z inwestycji dokonywanych w takie dziedziny, jak wirtualizacja serwerów”. 

 

Zmniejszania całkowitego kosztu posiadania przy uproszczeniu eksploatacji i zwiększeniu elastyczności i sprawności

Rozwiązania infrastrukturalne dla ośrodków przetwarzania danych firmy Juniper pomogą przedsiębiorstwom, dostawcom usług i jednostkom administracji publicznej obniżać całkowity koszt posiadania systemów dzięki możliwości tworzenia architektur sieci cechujących się prostotą eksploatacji, elastycznością i sprawnością niezbędną dynamicznym firmom do nadążania za rosnącymi wymaganiami i coraz bardziej złożonym środowiskom ośrodków przetwarzania danych.

 

Prostota: Juniper upraszcza strukturę sieci w ośrodkach przetwarzania danych stosując kombinację urządzeń serii EX, MX i SRX do konsolidacji usług i warstw komutacji w ośrodkach, co owocuje dużym zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych. Zastosowanie w przełącznikach ethernetowych serii EX 4200 firmy Juniper rozwiązania Virtual Chassis w połączeniu z szybkością liniową 10 Gigabit Ethernet (GbE) jej urządzeń stojakowych powoduje znaczące ograniczenie liczby łączy między przełącznikami i urządzeń wymaganych w ośrodku przetwarzania danych – nawet o połowę. Wśród urządzeń stojakowych znajdują się wkrótce wprowadzane przełączniki ethernetowe serii EX 8200 i obecne ethernetowe rutery usługowe serii MX z zaawansowaną wirtualizacją sieci w warstwach 2 i 3. 

 

Bramy usługowe Juniper Networks SRX dodatkowo konsolidują urządzenia zabezpieczające, występujące w sieciach starszej generacji w postaci odrębnych urządzeń specjalizowanych.  Typowy system zabezpieczeń składający się dotychczas z ponad 12 oddzielnych urządzeń ochronnych można w tej chwili zredukować do jednej platformy SRX zajmującej mniej niż jedną trzecią miejsca w stojaku, a jednocześnie o nawet sześciokrotnie większej wydajności. Dzięki rdzennej integracji i optymalizacji wielu usług w jednej platformie, SRX zapewnia firmom swobodę błyskawicznego „włączania” nowych sieci VPN, grodzi ogniowych i usług ochrony przed włamaniami bez kompromisu ze strony wydajności lub bezpieczeństwa sieci.

 

Elastyczność: Juniper pozwala klientom osiągać niedoścignioną niezawodność i elastyczność operacyjną cechującą systemy klasy operatorskiej dzięki ujednoliceniu procesów uruchamiania, zarządzania, diagnozowania i utrzymania infrastruktury ośrodka przetwarzania danych w jednym ramowym systemie zarządzania i systemie operacyjnym. Juniper Networks Network and Security Manager (NSM) pozwala na zarządzanie elementami sieciowymi firmy Juniper w obszarze kierowania, przełączania i zabezpieczania ruchu, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo, zmniejszyć koszty i znacząco podwyższyć zyski operacyjne. 

 

Po raz pierwszy, w oparciu o oprogramowanie JUNOS, klienci mogą zastąpić dziesiątki skomplikowanych sieciowych systemów operacyjnych jednym systemem obejmującym infrastrukturę kierowania i komutacji ruchu oraz usług sieciowych, automatyzującym działanie sieci i minimalizującym złożoność i ryzyko przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych nawet o do 25 procent. 

 

Usługi techniczne Juniper J-Care działające w oparciu o Advanced Insight Solutions (AIS), można przyrównać do postawienia przy każdym urządzeniu pracującym pod oprogramowaniem JUNOS technika serwisu, dzięki czemu reakcja serwisowa jest szybsza o godziny a nawet dni, niż w wypadku klasycznego serwisu. Proaktywna obsługa techniczna zapewniana przez Juniper zapewnia gładkie działanie całej infrastruktury kierowania i przełączania ruchu oraz usług sieciowych, dzięki czemu znacznie zmniejszają się koszty eksploatacji i wzrasta dostępność systemów.

 

Sprawność: Juniper „scala” warstwy sieci i konsoliduje urządzenia, co pozwala na zwiększenie sprawności eksploatacji i zarządzania ośrodkami przetwarzania danych. Upraszczające rozwiązania Junipera mogą też pozwolić na zmniejszenie wymagań na moc zasilania, chłodzenia i kubaturę pomieszczeń, dzięki czemu klient może znacząco obniżyć całkowity koszt posiadania ośrodka. Przeprowadzona przez Juniper analiza rozbudowy typowego średniej wielkości ośrodka przetwarzania danych do poziomu 3000 serwerów i 125 Gb/s ruchu przez gródź ogniową wykazała, że zastosowanie Juniper Data Center Infrastructure Solutions mogłoby zmniejszyć liczbę szkieletowych urządzeń sieciowych aż pięciokrotnie, co pozwoliłoby klientom zaoszczędzić do 52 procent nakładów inwestycyjnych, do 44 procent kosztów energii zasilającej, do 44 procent kosztów chłodzenia i do 55 powierzchni zajmowanej przez stojaki w ośrodku danych – w stosunku do sytuacji przy stosowaniu aktualnie posiadanych sieci. A znaczenie takich oszczędności może wzrastać wraz ze wzrostem wymagań stawianych ośrodkom przetwarzania danych w przyszłości.

 

Partnerstwo z IBM pomaga klientom zwiększyć wartość realizowaną poprzez sieci w ich ośrodkach przetwarzania danych  

IBM i Juniper mają wspólną wizję ustawicznej ewolucji informatyki jako strategicznego elementu skutecznej działalności gospodarczej. Jako globalni partnerzy, IBM i Juniper skupiają się na zapewnianiu swoim wspólnym klientom najlepszych możliwych rozwiązań.

„Nowa koncepcja IBM – New Enterprise Data Center – to ewolucyjny model sprawnego świadczenia usług informatycznych poprzez rozwój uproszczonej, współdzielonej i dynamicznej infrastruktury, która na każdym swym etapie zapewnia zyski pozwalające firmom na szybkie i ekonomiczne uruchamianie nowych usług bez zwiększania stopnia skomplikowania i ryzyka działalności” – powiedział Jim Comfort, wiceprezes IBM Grupy ds. Systemów i Technologii. „Podejście Junipera do uproszczenia infrastruktury informatycznej ośrodków przetwarzania danych ściśle przystaje do naszego modelu New Enterprise (ang. – nowe przedsiębiorstwo) i pomaga klientom w przechodzeniu na współdzielone i dynamiczne obszary tego modelu. Wspólnie Juniper i IBM mogą pomóc naszym klientom w przekształcaniu ich krytycznych dla działalności ośrodków przetwarzania danych tak, by sprzyjały rozwojowi innowacyjności operacyjnej”.

Wspomaganie rozwoju dynamicznych przedsiębiorstw

„Podstawą działalności eSpeed’s jest wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność – klienci w oparciu o nasze usługi zapewniają stabilną i szybką elektroniczną platformę handlową działającą nieprzerwanie przez całą dobę” – powiedział Richard Petrie, szef sieci globalnych w eSpeed. „Wysokowydajne rozwiązanie firmy Juniper dla ośrodków przetwarzania danych, które wdrożyliśmy, ogranicza opóźnienia i pozwala nam integrować dotychczasowe aplikacje z nowszymi usługami. System operacyjny pod którym to wszystko pracuje – JUNOS – upraszcza nam sieć i pozwala na osiąganie znaczących oszczędności w obszarze operacyjnym”.

 

Również AOL – czołowa światowa firma w branży usług internetowych – oparła się na rozwiązaniach Junipera by usprawnić i uelastycznić infrastrukturę swoich ośrodków przetwarzania danych, przez co może zmniejszać pobieraną przez nie energię do zasilania i chłodzenia, ograniczyć zajmowane przez nie miejsce i podnieść ogólną niezawodność swojej sieci.

 

„Jako firma świadcząca usługi sieciowe w skali ogólnoświatowej, będąca operatorem najbardziej popularnych witryn internetowych i świadcząca pełen zakres rozwiązań reklamowych, potrzebujemy platformy kierowania ruchem, która umożliwia nam konsolidację zasobów pozwalającą na poprawę sprawności operacyjnej i skalującą się, by umożliwić obsługę nowych aplikacji” – powiedział Richard Colella, wiceprezes do spraw inżynierii i eksploatacji sieci w AOL. “Ethernetowy ruter usługowy serii MX firmy Juniper dzięki swojej wysokiej wydajności, elastyczności i skalowalności oraz zabezpieczeniom zapewnia nam właściwą kombinację możliwości. W połączeniu z oprogramowaniem JUNOS możemy łatwiej zarządzać naszymi ośrodkami przetwarzania danych, które pracują teraz sprawniej i pomagają nam utrzymać czołowe miejsce w dziedzinie dostarczania treści i usług przez Internet”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.